Primesoft » V-Desk » Podpis elektroniczny

Funkcjonalności

Primesoft Sign – podpis elektroniczny

Złóż podpis elektroniczny jednym kliknięciem w V-Desk

Funkcjonalność umożliwia składanie podpisu elektronicznego na dokumentach elektronicznych zarejestrowanych w Systemie V-Desk.

Każdy dokument w systemie może posiadać kilka podpisów, co związane jest z wielopoziomową akceptacją dokumentów.

Zintegrowany podpis elektroniczny to autoryzacja i akceptacja dokumentów bez obiegu papierowego.

Zastosowanie podpisywania dokumentów elektronicznie to nie tylko podniesienie poziomu autoryzacji w firmie, ale również możliwość wysyłania istotnych dokumentów drogą elektroniczną bez konieczności drukowania i ręcznego podpisywania dokumentów.

podpis-elektroniczny
 • logo soltex holding
 • logo cuk
 • logo vistula
 • logo torpol
 • logo porta
 • logo międzynarodowe targi poznańskie
 • logo baxter
 • logo burda media
 • logo credit agricole efl
 • logo sodexo
 • logo de detrich
 • logo forte
 • logo hama
 • logo herbapol
 • logo iglotex
 • logo alstom
 • logo axa
 • logo indykpol

Zalety podpisu elektronicznego – Primesoft Sign

pobieranie-dokumentu

bez pobierania dokumentu

uruchamianie

uruchamiane bezpośrednio w systemie workflow

formaty-plików

wszystkie rodzaje formatów plików

wszystkie-rodzaje-e-podpisów

wszystkie rodzaje podpisów

elektroniczne-podpisy-mobilne

podpisy mobilne

masowe-podpisy

masowe podpisywanie wielu stron

Obsługa i walidacja podpisu kwalifikowanego i niekwalifikowanego

Aplikacja Primesoft Sign funkcjonuje  jako pośrednik, ułatwiając i usprawniając podpisywanie dokumentów w formie elektronicznej. Z poziomu systemu V-Desk można składać podpis kwalifikowany lub pieczęć kwalifikowaną, jak i każdy inny rodzaj podpisu.

Usługa walidacji podpisu elektronicznego rozpoznaje wszystkie podpisy niezależnie od użytego formatu. Zwraca on wynik i pozwala potwierdzić ważność podpisu. Wówczas otrzymujemy informację i dane uwiarygadniające podpis.

podpis-cyfrowy-dokumentu

Bezpośrednio w systemie, bez pobierania dokumentów
obsługa wszystkich rodzajów podpisu elektronicznego

podpis jednym przyciskiem

Wyzwalana przyciskiem aplikacja zainstalowana w systemie operacyjnym uruchamia program obsługujący podpis elektroniczny.

Wystarczy wybrać z dostępnej listy ten z podpisów, który chcemy użyć by uwiarygodnić dokument. Aplikacja uruchamia wszystkie dostępne na rynku rodzaje podpisów.

składanie podpisu bez potrzeby uruchamiania zewnętrznej platformy

W odróżnieniu od wielu dostępnych na rynku programów Primesoft Sign działa w taki sposób, że nie ma konieczności pobierania dokumentów, ani uruchamiania dodatkowych aplikacji. Podpis nakładany jest bezpośrednio w Systemie V-Desk lub V-Room

obsługa wszystkich formatów

Primesoft Sign służy do składania podpisów na każdym rodzaju pliku, rozpoznaje i odczytuje każdy format podpisu elektronicznego. Dane rozpoznawane są automatycznie i umieszczane w dowolnym miejscu w strukturze pliku. Na dokumencie widoczna jest data, kto i jakim rodzajem podpisu uwiarygodnił dokument.

WAŻNE: Nie trzeba zapisywać dokumentu, żeby opatrzyć go podpisem elektronicznym

Primesoft Sign obsługuje wszystkie występujące w obrocie biznesowym rodzaje formatów: PAdED, XAdeS oraz CAdES.

PAdES (skrót od PDF Advanced Electronic Signature) jest formatem stosowanym do podpisywania plików z rozszerzeniem PDF. Nie pozwala na wprowadzanie zmian, jesteśmy go w stanie zweryfikować we wszystkich aplikacjach które otwierają format pdf. Podpis zostaje  wbudowany w plik nie psując jego struktury. Nie podpiszesz nim więc dokumentów innego typu. Zmniejsza to ryzyko przypadkowego wstawienia do pliku dodatkowych znaków przed podpisaniem go przez drugą osobę, co skutkowałoby nieważnością zawartej umowy.

Xades (skrót od XML Advanced Electronic Signature) dzieli się na kilka typów, pliki  zapisywane są w formacie xml, W tym uniwersalnym formacie podpiszesz nie tylko pliki XML czy PDF, lecz także wiele innych (np. DOC, JPEG, AVI czy ZIP).

CAdES jest podpisem otaczającym. Za pośrednictwem CAdES można jedynie podpisywać dane binarne.

Kompatybilny z podpisami mobilnymi

Możliwość podpisów z chmury na telefonie/podpisy mobilne z dedykowanych aplikacji.

Podpisy kwalifikowane wymagają instalacji  na urządzeniu fizycznym. Pozostałe mogą być obsługiwane poprzez urządzenie mobilne. Primesoft Sign został przygotowany również dla dedykowanych mobilnych aplikacji chmurowych, za pomocą których opatrywać można podpisem dokumenty zdalnie.

Funkcja multisign, czyli masowe podpisy elektroniczne na dokumentach

Żmudne i czasochłonne podpisywanie wielostronicowych umów może zostać zastąpione jednym kliknięciem. Podczas jednorazowego uruchomienia jednym certyfikatem można masowo popisać dowolną liczbę dokumentów. Użytkownik wybiera z podanej listy dokumenty, które zostają zaopatrzone podpisem. Aplikację można uruchomić bez konieczności logowania do Systemu V-Desk.

Porozmawiajmy
o optymalizacji Twoich procesów.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.