Pomyślna recertyfikacja ISO 27001


Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Primesoft

Jednym z ważniejszych priorytetów naszej działalności jest zapewnienie klientom możliwe maksymalnego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Zapewniamy je stosując się do wytyczonych i ustalonych reguł, a ich zgodność z normą poddajemy corocznej weryfikacji.

Tradycyjnie przeprowadził je audytor renomowanej jednostki certyfikującej TUV Nord Polska.

Tegoroczny audyt, objął kilka działów naszej organizacji: dział HR, dział kadrowy, dział rozwoju systemu V-Desk, dział obsługi banku, dział IT oraz sekretariat.

Audyt zakończył się pozytywnym dla nas werdyktem, potwierdzając, że wdrożone zasady i reguły bezpieczeństwa są w firmie przestrzegane. Tym samym nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) jest zgodny jest z regułami i międzynarodowym standardem wyznaczonym przez ISO 27001.