zarządzanie obszarami

Faktury

System elektronicznego obiegu faktur to wsparcie procesów biznesowych firmy w obszarze dokumentów finansowych zapewniający sprawne zarządzanie fakturami zakupowymi i efektywne zarządzanie finansami firmy. E faktury oraz zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów księgowych to jeden z modułów systemu V-Desk. Proces ten jest jednym z najbardziej złożonych obiegów, ale tym samym przyczynia się do większej efektywności pracowników działów finansowych.

System elektronicznego obiegu faktur w V-Desk to wiele praktycznych funkcji, które umożliwiają pełną automatyzację oraz optymalizację obiegu dokumentów finansowych. Jest to program do generowania faktur – jak również ich modyfikacji, ewidencji oraz procesowania bez konieczności użycia papierowej formy dokumentu wraz z ich elektroniczną archiwizacją.

Inni już procesują faktury z systemem V-Desk. Dowiedz się jakie osiągnęli korzyści.

Integracja platformy V-Desk z Krajowym Systemem e-Faktur

Sprawne i efektywne przekazywanie i odbieranie e-faktur do i z KSeF.

Integracja z KSeF umożliwia wszystkim użytkownikom platformy V-Desk sprawne i szybkie rejestrowanie faktur ustrukturyzowanych (kosztowych i przychodowych), a także prezentowanie ich w czytelnej formie graficznej.

Każdy użytkownik systemu V-Desk może wykorzystać tę funkcjonalność do przekazywania i odbierania e-faktur do oraz z KSeF. W ten sposób zyska najwyższej jakości przepływ dokumentów pomiędzy swoją organizacją a platformą KSeF.

Sprawne i efektywne przekazywanie i odbieranie e-faktur to główny cel integracji:

 • faktury kosztowe
 • faktury przychodowe

Procesy

Wybrane funkcjonalności procesu
obiegu faktur w V-Desk:

 • Rejestracja i procesowanie faktur zakupowych każdego typu: kosztowych, materiałowych, korekt wartościowych i ilościowych. Rejestracja i ewidencja faktur podlega pełnej automatyzacji poprzez wykorzystanie funkcjonalności OCR (optical character recognition)
 • Definiowanie dowolnych, dedykowanych i wielostopniowych ścieżek obiegu faktur
 • Przetwarzanie faktur, dekretacja i przekazanie do płatności
 • Bezpieczna elektroniczna archiwizacja dokumentów umożliwiająca dostęp do danych tylko użytkownikom uprawnionym.

Narzędzia

Na każdym kroku procesowania faktury użytkownik ma możliwość dodania do procesu różnych rodzajów załączników, np. protokoły, atesty, umowy, czy zamówienia. Rozbudowany system uprawnień oraz ról pozwala na pełną konfigurację i dostosowanie procesu do potrzeb konkretnej organizacji.

Przejrzyste raportowanie procesowanych faktur wraz z historią akceptacji i wprowadzanych zmian, automatyczne alerty mailowe o zbliżającym się terminie płatności, alerty o fakturach przeterminowanych, identyfikacja wąskich gardeł (osób wstrzymujących proces akceptacji i dekretacji) – wszystko to umożliwia sprawne zarządzanie fakturami, a także planowanie i kontrolę budżetów. Widoczna historia pracy na dokumencie oraz możliwość jednoczesnej pracy na dokumencie wielu użytkowników umożliwia analizę wydajności procesu.

Jak kontrolować budżet? Dowiedz się jak kompleksowo zarządzać budżetem w powiązaniu z fakturami.

Zarządzanie firmą z dowolnego miejsca.

Natomiast rozbudowany system skanowania dokumentów wykorzystujący wbudowane mechanizmy skanowania (w tym skanowania wsadowego) oraz oznaczania dokumentów za pomocą kodów kreskowych sprawia, że użytkownicy nie muszą martwić się o dokumenty zgubione, czy zniszczone.

Dzięki możliwości wykorzystania aplikacji mobilnych użytkownicy mają dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca. Skraca się czas obsługi całego procesu, a optymalizacji ulegają terminy realizacji płatności, a dodatkowo elektroniczne archiwum jest łatwo dostępne dla każdego użytkownika.

Zdalne procesowanie faktur? Sprawdź jak możesz zdalnie prowadzić firmę.

Integracje

Możliwość wykorzystania dwustronnej wymiany danych z dowolnym systemem ERP pozwala zautomatyzować przetwarzanie faktur i wyeliminować konieczność ponownego wprowadzania istniejących już danych.

Wybrane systemy zintegrowane z V-Desk:

 • SAP
 • ORACLE
 • BANN
 • MFG PRO
 • CDN XL
 • IFS
 • Exact
 • Navision
 • Symfonia
 • Oraz inne…

Elektroniczny Obieg Faktur w Twojej firmie.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.