JMP Flowers

„Dotychczas stosowany system EOD nie nadążał za dynamicznym rozwojem Spółki. Pilnie potrzebne było nowoczesne, skalowalne rozwiązanie. Nasze wymagania spełnił V-Desk od Primesoft.”

Manager IT, Jarosław Gaik

Cel wdrożenia: digitalizacja dokumentacji oraz umożliwienie pracy zdalnej bez potrzebny fizycznego posiadania dokumentu

Rozwiązanie: elektroniczny obieg dokumentów V-Desk- moduł obiegu faktur: towarowych, kosztowych, faktury B2B

Uzyskane efekty: podniesienie poziomu efektywności pracy, przyspieszenie realizacji zadań, dostęp do uporządkowanych danych

Branża: produkcyjna

JMP Flowers

JMP Flowers jest obecnie jedną z największych polskich firm produkujących kwiaty. Imponujące dane wskazują na światową skalę i szeroki rozmach tego polskiego, rodzinnego przedsięwzięcia.

Dzisiaj jest to największa w Polsce hurtowa sieć handlowa, składająca się z reprezentacyjnych filii dysponujących własnymi autami dostawczymi. Poza granicami kraju obsługiwane są rynki czeski, słowacki, niemiecki, węgierski i przede wszystkim austriacki gdzie mieści się siedziba spółki zagranicznej.

Ze względu na skalę sprzedaży firma ze Stężycy stała się także istotnym importerem i eksporterem roślin doniczkowych, zieleni ciętej i ceramiki. Własna, profesjonalna flota transportowa umożliwiająca precyzyjną kontrolę parametrów przewozu, rozbudowa centrum logistycznego oraz call center ma umożliwić JMP Flowers zwiększenie wachlarza usług, wolumenu sprzedaży oraz szybszą i sprawniejszą realizację zamówień. Podążając za rodowym duchem innowacyjności, na terenie firmy powstaje zaawansowane technologicznie Centrum Badawczo-Rozwojowe, które ma w planach realizację ambitnego planu badawczego.

Sytuacja wymagająca diagnozy i podjęcia działań

Rozproszony charakter firmy, przejście na prace zdalną, ale też wielu pracowników w terenie. W tej sytuacji elektroniczny system miał spełniać zadanie porządkując i ujednolicając proces przetwarzania faktur do zaksięgowania. Jednak nasze wymagania rosły, a dotychczas użytkowany system nie nadążał za potrzebami Spółki.

Rozwiązanie optymalizujące proces obiegu faktur

Zadecydowano o implementacji Systemu V-Desk. W obecnym kształcie przetwarzane są w nim wszystkie typów faktur: kosztowych, towarowych oraz osobno faktur B2B. Rozwiązanie funkcjonuje w integracji z SAP Business One na zasadzie obustronnej wymiany danych poprzez REST API.

„Obecnie nie tracimy czasu na szukanie faktur, zażegnaliśmy sytuacje kiedy zadania nie były monitorowane, a odpowiedzialność rozmyta. Z Systemem V-Desk zyskujemy płynność procesowania dokumentów.”

Specjalista ds. IT, Dominika Sor

Automatyzacja na etapie rejestracji faktury

Ponieważ faktury docierają do firmy zarówno jako załączniki w mailu, ale też zwykłą pocztą w formie wydruku, w Systemie V-Desk do rejestracji dokumentów uwzględniono różne źródła podawcze. I tak, faktury mogą być rejestrowane poprzez formularze bezpośrednio w systemie, ze skanera jak i automatycznie ze skrzynki mailowej.

W przypadku automatycznego uzupełniania formularza z maila, jak i ze skanera uruchamiana jest usługa OCR. Dzięki niej dane uzupełniają się szybko i mogą być na bieżąco weryfikowane pod względem poprawności.

Ponieważ system samodzielnie rozpoznaje i uzupełnia dane w formularzu, pracownicy zostali odciążeni od żmudnej pracy. Dane wypełnia automat, weryfikacją zajmuje się człowiek, co wprowadziło duża oszczędność czasu.

Rozpoznawane są następujące informacje:

  • Kontrahent: NIP
  • Kontrahent: NRB
  • numer faktury
  • data wpływu
  • data sprzedaży
  • termin płatności
  • Kwota netto w walucie
  • Kwota brutto w walucie
  • Kwota VAT

Unikniecie duplikowania faktur, dostęp do zestawień z istotnymi danymi

Automatyzacja wprowadzona została również na kolejnych etapach pracy z dokumentem. System wybiera samodzielnie osoby odpowiedzialne na podstawie opisu dokumentu, a także istnieje możliwość opisu dokumentu- faktury jednym kliknięciem na podstawie wcześniej uzupełnionego dokumentu.

Rozbudowane możliwości raportowania dają dostęp do zestawień danych, według takich parametrów jak, np.: nazwa kontrahenta, Nip, termin płatności, numer faktury, kwota. Tworzone są raporty o zaległych zadaniach i inne potrzebne do analizy sytuacji finansowej.

Integracja z SAP Business One

Istotnym etapem prac było poprowadzenie projektu w kierunku zintegrowanego współdziałania nowo wdrażanego systemu wraz z funkcjonującym w organizacji dziedzinowym systemem księgowym. Obustronna wymiana informacji gwarantuje płynny przebieg procesu dzięki udostępnionemu REST API.

„Interfejs systemu, jego elastyczność i intuicyjność to cechy, które pozwalają cieszyć się rozwiązaniem i jego pozytywnym wpływem porządkującym nasze procesy. Doceniamy szczególnie możliwość tworzenia ulubionych pozycji w menu, dostęp do raportów i funkcję ocr, która bezbłędnie odczytuje dane z faktur.”

Manager IT, Jarosław Gaik