Ekspansja systemu V-Desk w krajach bałtyckich.


Sukces uruchomienia V-Desk dla litewskiej firmy Inchcape Krasta Auto pociągnął za sobą implementacje w kolejnych spółkach, należących do potentata motoryzacyjnego Inchcape plc.

Obecnie przeprowadziliśmy uruchomienie platformy V-Desk w zakresie procesu obiegu faktur. Dodatkowo, implementacja objęła również obieg zamówień oraz pełną integrację z systemem SAP.W takim zakresie system funkcjonuje już w spółkach na Litwie oraz Łotwie, a w niedalekim czasie nastąpi jego uruchomienie w spółce estońskiej. Na pewno będziemy informować o kolejnych etapach prac.