Cyfryzacja w Sodexo – uruchomienie systemu V-Desk


Uruchomiliśmy platformę V-Desk w firmie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.

Firma o międzynarodowym zasięgu, będąca liderem branży oferującej kompleksową obsługę w obszarach motywacyjnych wybrała nasze rozwiązanie, by przekształcać się w cyfrowo zaawansowane przedsiębiorstwo. W Sodexo projekt wdrożenia V-Desk dotyczy obsługi dokumentów i procesów w kilku kluczowych obszarach.

Wdrożenie dotyczyło również implementacji platformy V-Room – systemu bezpiecznej współpracy z kontrahentami.

Poprzez integrację z zewnętrznym systemem ERP i systemem sprzedażowym zapewniona została wymiana danych.

Dziękujemy za współpracę i powierzenie nam zadania cyfryzacji w Sodexo. Życzymy sukcesów z V-Deskiem!

Więcej na temat rozwiązania V-Room