Strona główna » Platforma V-Room

V-Room oprogramowanie Virtual Data Room

Platforma V-Room to narzędzie zapewniające dedykowaną i bezpieczną przestrzeń udostępniania i współpracy nad dokumentami.

System V-Room zapewnia wirtualną przestrzeń do kooperacji, podpisywania elektronicznym podpisem oraz bezpiecznego, kontrolowanego dostępu do dokumentów.

V-Room w połączeniu z systemem V-Desk (lub za pomocą otwartego API również z innymi systemami) przekazuje dokumenty elektroniczne bezpośrednio z poziomu użytkownika V-Desk do osób spoza organizacji bez konieczności zakładania kont czy zakupu dodatkowych licencji.

Czym są wirtualne pokoje udostępniania, czyli Virtual Data Room lub też Deal Room?

Konieczność pracy zdalnej przyniosła potrzebę stworzenia bezpiecznych miejsc wymiany i zarządzania dokumentami na odległość. Dostępne na rynku systemy klasy Virtual Data Rooms to rozwiązania dla bezpiecznej współpracy, przekazywania i przechowywania poufnych dokumentów korporacyjnych. Ważną ich zaletą jest możliwość wykorzystania zarówno wewnętrznie w przedsiębiorstwach jak i pomiędzy użytkownikami, niekorzystającymi z tych samych systemów.

Dlaczego wirtualny pokój V-Room?

V-Room pozwala na bezpieczne udostępnianie dokumentów

Bezpieczne udostępnianie dokumentów

V-Rom pozwala na stworzenie przestrzeni do jednoczesnej pracy nad dokumentami

Tworzenie przestrzeni do jednoczesnej pracy nad dokumentami

W V-Roomie podpiszesz dokumenty podpisem elektronicznym

Składanie podpisów elektronicznych

V-Room pozwala na dostęp do dokumentów przez użytkowników zewnętrznych

Dostęp dla użytkowników w ramach jednej organizacji lub użytkowników zewnętrznych

W V-Roomie jest możliwa praca nad dokumentem bez konieczności zakładania konta użytkownika

Brak konieczności zakładania konta dla podjęcia pracy nad dokumentem

V-Room jest rozwiązaniem chmurowym

Rozwiązanie chmurowe – dostęp z każdego miejsca

V-Room dostępny jest przez przeglądarkę www

Obsługa poprzez przeglądarkę

Dzięki otwartemu API, V-Room może być zintegrowany z różnymi systemami

Otwarte API umożliwiające integracje z różnymi systemami

Bezpiecznie udostępniaj poufne dokumenty

Narzędzia i metody gwarantujące ochronę informacji porównuje się z tymi stosowanymi w instytucjach finansowych.
Bezpieczne środowisko systemu V-Room dla wrażliwych dokumentów zapewnia:

   Dwustopniowa autentykacja dostępu

   Czasowy dostęp do dokumentów i pokojów

   Raporty logowań i pracy na dokumencie

   Możliwość nadawania uprawnień

   Blokada przed możliwością edycji dokumentu lub jego pobieraniem

   Infrastruktura hostingowa w EU

   Szyfrowanie plików

   Stosowanie znaków wodnych

   Zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001

Sektory i przedsiębiorstwa zastosowania V-Room

Domy maklerskie

Przedsiębiorstwa farmaceutyczne

Instytucje finansowe, banki

Firmy IT

Energetyka

Nieruchomości komercyjne

V-Room jako pokój współpracy

 • opiniowanie, dodawanie uwag, nanoszenie poprawek w dokumentach
 • akceptacja zmian w trybie online
 • uzupełnianie danych
 • praca w trybie śledzenia zmian
 • przekazanie dokumentu do podpisu za pomocą certyfikatu elektronicznego
 • wersjonowanie dokumentów
 • nadawanie uprawnień
 • otwarte API umożliwiające integracje z różnymi systemami

Wybrane scenariusze zastosowań

 • uzgodnienie zapisów umowy z kontrahentem
 • przekazanie dokumentu do podpisu za pomocą certyfikatu elektronicznego
 • współpraca z kancelarią prawną nad treścią umowy
 • przekazanie pracownikowi umowy zatrudnienia
 • wysyłka zapytania do oferentów
 • przekazanie zamówienia dostawcy
 • wysyłka oferty lub umowy do klienta

V-Room jako pokój udostępniania dokumentów

 • kontrola nad udostępnianymi dokumentami
 • bezpieczne udostępnianie poufnych dokumentów
 • komunikacja pomiędzy stronami
 • nadawanie uprawnień dostępów do wybranych dokumentów
 • ochrona plików

Wybrane scenariusze zastosowań

 • ochrona patentów i udzielanie licencji, np. przekazywanie kodu do oprogramowania
 • audyty
 • transakcje inwestorskie
 • przeprowadzanie Due diligence
 • restrukturyzacje
 • przekazywanie dokumentacji przy budowaniu księgi popytu (debiuty i emisje akcji, prospekty)

Wybrane funkcjonalności systemu V-Room

 • OCR – inteligentne odczytywanie warstwy danych z dokumentów
 • łatwe dodawanie dokumentów za pomocą drag&drop
 • tworzenie wirtualnych pokoi do pracy nad dokumentami z poziomu systemu workflow
 • wysyłka dedykowanych zaproszeń do wirtualnych miejsc pracy – pokoi wirtualnych
 • podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym
 • możliwość pobrania dokumentów lokalnie i edycji bez posiadania licencji Microsoft365
 • interface dostosowany do rozdzielczości komputerów oraz tabletów
 • wielojęzykowy i responsywny interface
 • wersjonowanie dokumentów

Bezpieczeństwo

 • Najwyższe standardy bezpieczeństwa Primesoft Polska
 • Polityki bezpieczeństwa Microsoft Azure
 • Wysoka dostępność dzięki oparciu o technologię konteneryzacji – Kubernetes
 • Przechowywanie plików w izolowanym zasobie
 • Bezpieczne przesyłanie plików, takich jak korespondencja niejawna lub dokumenty elektroniczne, chronione prawem o ochronie danych osobowych

Porozmawiajmy
o Twoich dokumentach.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.