zarządzanie obszarami

Dokumentacja ISO

Moduł umożliwia pełną automatyzację pracy w zakresie obiegu procedur i instrukcji, planowania kontroli i audytów w obszarze dokumentacji ISO.

Elektroniczny obieg dokumentów V-Desk pozwala na wsparcie firm w obszarze dokumentacji ISO. Moduł umożliwia przechowywanie, porządkuje oraz udostępnia całą dokumentację związaną z procedurami jakości. Użytkownicy zyskują możliwość zdefiniowania i wdrożenia odpowiednich procesów.

Zarządzanie dokumentacją jakości ISO w sposób bezpieczny i prosty weryfikuje cykl życia firmowych procedur, instrukcji, dokumentacji audytowej, działań korygujących i naprawczych. Systemowo zarządzana dokumentacja jakości na platformie V-Desk jest zawsze udostępniona dla użytkowników wyłącznie w aktualnej i zatwierdzonej wersji.

Wszystkie procedury w jednym miejscu?

 • utrzymanie wszystkich wymogów związanych z zarządzaniem dokumentacją
 • szczegółowe określenie zakresu dostępu i uprawnień
 • przeglądy, rewizje, publikacja nowych wersji dokumentów
 • łatwy wgląd do zarchiwizowanej dokumentacji
 • ciągła aktualizacja szablonów dokumentów
 • pełna kontrola nad obiegiem i publikacją dokumentów
 • łatwy i szybki dostęp do archiwalnej dokumentacji
 • wykorzystanie tylko zaakceptowanych i zweryfikowanych przez Zarząd procedur

Zawsze aktualna i właściwa wersja dokumentu

 • dostęp do dokumentacji jest w pełni nadzorowany przez system uprawnień, który uwzględnia różne szczeble kompetencji użytkowników
 • dokumenty i zapisy są bezpieczne dzięki regularnym kopiom bezpieczeństwa oraz wersjonowaniu
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów
 • monitorowanie procesu tworzenia dokumentacji

Bezpiecznie zarządzaj swoimi dokumentami.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.