Primesoft » ISO

zarządzanie obszarami

Dokumentacja ISO

Moduł umożliwia pełną automatyzację pracy w zakresie obiegu procedur i instrukcji, planowania kontroli i audytów w obszarze dokumentacji ISO.

Elektroniczny obieg dokumentów V-Desk pozwala na wsparcie firm w obszarze dokumentacji ISO. Moduł umożliwia przechowywanie, porządkuje oraz udostępnia całą dokumentację związaną z procedurami jakości. Użytkownicy zyskują możliwość zdefiniowania i wdrożenia odpowiednich procesów.

Zarządzanie dokumentacją jakości ISO w sposób bezpieczny i prosty weryfikuje cykl życia firmowych procedur, instrukcji, dokumentacji audytowej, działań korygujących i naprawczych. Systemowo zarządzana dokumentacja jakości na platformie V-Desk jest zawsze udostępniona dla użytkowników wyłącznie w aktualnej i zatwierdzonej wersji.

dokumentacja-iso
 • logo soltex holding
 • logo cuk
 • logo vistula
 • logo torpol
 • logo porta
 • logo międzynarodowe targi poznańskie
 • logo baxter
 • logo burda media
 • logo credit agricole efl
 • logo sodexo
 • logo de detrich
 • logo forte
 • logo hama
 • logo herbapol
 • logo iglotex
 • logo alstom
 • logo axa
 • logo indykpol

Wszystkie procedury w jednym miejscu?

 • utrzymanie wszystkich wymogów związanych z zarządzaniem dokumentacją
 • szczegółowe określenie zakresu dostępu i uprawnień
 • przeglądy, rewizje, publikacja nowych wersji dokumentów
 • łatwy wgląd do zarchiwizowanej dokumentacji
 • ciągła aktualizacja szablonów dokumentów
 • pełna kontrola nad obiegiem i publikacją dokumentów
 • łatwy i szybki dostęp do archiwalnej dokumentacji
 • wykorzystanie tylko zaakceptowanych i zweryfikowanych przez Zarząd procedur

Zawsze aktualna i właściwa wersja dokumentu

 • dostęp do dokumentacji jest w pełni nadzorowany przez system uprawnień, który uwzględnia różne szczeble kompetencji użytkowników
 • dokumenty i zapisy są bezpieczne dzięki regularnym kopiom bezpieczeństwa oraz wersjonowaniu
 • elektroniczne podpisywanie dokumentów
 • monitorowanie procesu tworzenia dokumentacji
wersje-dokumentów

Bezpiecznie zarządzaj swoimi dokumentami.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Wypełnij formularz lub wyślij e-mail na biuro@primesoft.pl.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.