Primesoft » Kancelaria

zarządzanie obszarami

Elektroniczna e-Kancelaria i obieg korespondencji

Obszar zarządzania elektroniczną kancelarią w systemie V-Desk to zbiór narzędzi umożliwiających automatyczną rejestrację oraz archiwizację dokumentów spływających do firmy oraz wychodzących z firmy. Celem realizowanych zadań jest digitalizacja dokumentów, skanowanie dokumentów, archiwizacja dokumentów, stworzenie jednego źródła przechowywania informacji o dokumentach przychodzących i wychodzących oraz udostępnienie dokumentów wszystkim osobom zainteresowanym.

W kolejnym kroku, system V-Desk usprawnia modelowanie procesów biznesowych za pomocą poszczególnych modułów, które obejmują :

 • prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • zapewnienia prawidłowej obsługi reklamacji
 • zarządzania dokumentacją projektową
 • przyjmowania, rejestracji i procesowania wniosków zewnętrznych i wewnętrznych
 • zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów trafiających do przedsiębiorstwa

Jak działa elektroniczna e-kancelaria i obieg korespondencji?

Optymalizacja procesów obiegu korespondencji

Dokumenty przychodzące do firmy poddawane są rejestracji w systemie, a w kolejnym etapie trafiają do procesu skanowania, gdzie następuje zamiana dokumentu papierowego na elektroniczny oraz pełna automatyzacja procesów biznesowych.

Już na etapie wprowadzania dokumentu i rejestracji go w e-kancelarii, jest on umieszczany w elektronicznym archiwum. Zarejestrowany dokument trafia na wirtualne biurko pracownika i przekazywany jest w formie elektronicznej. Ten sam dokument może jednocześnie być analizowany przez dowolną liczbę pracowników bez konieczności wykonywania kserokopii, dzięki czemu następuje optymalizacja procesu.

Kolejnym udogodnieniem w elektronicznej kancelarii jest podpis elektroniczny dokumentów, naniesiony na dowolnym pliku zarejestrowanym w systemie V-Desk.

e-kancelaria

Jakie możliwości daje program e-Kancelaria?

System e-kancelaria V-Desk pozwala na prowadzenie pełnego rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej z zachowaniem obowiązujących w przedsiębiorstwach norm.

Rejestr poczty przychodzącej to gotowy raport wszystkich pism, które wpłynęły do firmy, zawierający takie informacje jak: nadawca, data wpływu, opis, informacja o tym, której osobie przekazano pismo, sygnatura.

Rejestr poczty wychodzącej to raport wszystkich wygenerowanych pism, które zostały wysłane, zawierający takie informacje jak: adresat, typ przesyłki, data wysłania, data sporządzenia pisma, osoba sporządzająca pismo, sygnatura.

system-elektronicznej-kancelarii-online

Funkcjonalności programu

Użytkownik otrzymuje dostęp do dokumentów lub całego zestawu dokumentów według zdefiniowanych uprawnień, dodatkowo z poziomu aplikacji może nanieść podpis elektroniczny na wybranym dokumencie. Wyszukiwanie dokumentów w systemie odbywa się za pomocą odpowiednich kryteriów. Możliwe jest sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie po nazwie oraz po wielu innych indeksach.

Elektroniczna kancelaria pozwala przechowywać pliki praktycznie w każdym formacie, a dodatkowo dostarcza użytkownikowi informację na temat fizycznego przechowywania dokumentu w wersji papierowej oraz możliwość ewidencji wypożyczeni, czy wydań dokumentów.

Korzyści z prowadzenia elektronicznej e-kancelarii i obiegu korespondencji

Korzyści zastosowania systemu V-Desk do zarządzania obszarem e-kancelarii:

 • zwiększenie kontroli nad dostępem do dokumentów zarówno w formie papierowej (oryginał nie będzie musiał krążyć wśród pracowników), jak i elektronicznej (ściśle ustalone reguły odczytu i modyfikacji informacji);
 • prowadzenie pełnej ewidencji wyświetleń dokumentu, odczytu informacji oraz zmian wprowadzonych przez pracowników;
 • generowanie aktualnych raportów obejmujących dowolne dane dostępne w systemie;
 • sprawne i przejrzyste zarządzanie kancelarią
 • ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem oddzielnych rejestrów korespondencji, wykonywaniem kopii dokumentów,
 • oszczędność czasu pracowników poświęcanego na przekazywanie oryginałów, itd.

Porozmawiajmy o Twojej elektronicznej Kancelarii

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Wypełnij formularz lub wyślij e-mail na biuro@primesoft.pl.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.