Primesoft » V-Desk » Generowanie dokumentów

Funkcjonalności

Program do generowania dokumentów

Jedną z funkcjonalności systemu obiegu dokumentów w firmie jest możliwość szybkiego i łatwego masowego generowania dokumentów. System zarządzania dokumentami oraz generator raportów w jednym obsługuje zarówno wewnętrzne procesy biznesowe, jak i masową komunikację z klientem. Pozwala na wygenerowanie pojedynczego dokumentu, jak i wsadowe przetwarzanie setek tysięcy dokumentów, z którymi mamy do czynienia w takich przypadkach jak pełny obieg dokumentów magazynowych w firmie.

Funkcjonalność przyspiesza proces przygotowania dokumentów, automatyzuje proces ich tworzenia oraz zapewnia poprawność ich formy oraz treści.

program-do-generowania-dokumentów
 • logo soltex holding
 • logo cuk
 • logo vistula
 • logo torpol
 • logo porta
 • logo międzynarodowe targi poznańskie
 • logo baxter
 • logo burda media
 • logo credit agricole efl
 • logo sodexo
 • logo de detrich
 • logo forte
 • logo hama
 • logo herbapol
 • logo iglotex
 • logo alstom
 • logo axa
 • logo indykpol

Proces generowania dokumentów

Oprogramowanie do zarządzania dokumentami pozwala, by dokumenty generowane były na podstawie szablonów, które tworzone są przez użytkowników w ogólnie dostępnych edytorach. System posiada wbudowane repozytorium szablonów, które udostępnia mechanizmy wersjonowania oraz pozwala na zaawansowane zarządzanie w zakresie uprawnień. Źródłem danych dla szablonów mogą być informacje pochodzące z istniejących systemów bazodanowych, dane w postaci plików tekstowych oraz innych źródeł.

Jest to bezpieczne i skalowalne rozwiązanie oparte na chmurze Microsoft Azure. Narzędzie może być łatwo wdrożone i stosowane w dowolnej organizacji. Obieg dokumentów w jednostkach administracji publicznej to wysoka jakość generowanych elektronicznie plików, standaryzacja ich wyglądu a także ujednolicenie szaty graficznej. Przykładowo, elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie gminy to znaczne zmniejszenie liczby pomyłek, a jednoczenie – skrócenie czasu przygotowania dokumentów. Użytkownicy posiadają kontrolę nad uprawnieniami do modyfikacji, co zapewnia aktualność ostatnich wersji generowanych dokumentów oraz możliwość generowania raportów.

Mechanizm umożliwia pracę w dwóch trybach:

1

Tryb ręczny

Bezpośrednia praca z systemem poprzez interfejs www. Użytkownik samodzielnie tworzy szablony i dane wejściowe, generuje dokumenty w formie elektronicznej i pobiera je.

2

Tryb automatyczny

Praca z systemem za pomocą API, które umożliwia generowanie dokumentów z systemu dziedzinowego. W tym trybie udział użytkownika sprowadza się do utworzenia szablonów.
Użytkownik posiada możliwość elastycznego zarządzania treścią szablonów dokumentów, zwiększeniu ulega spójność danych.

Porozmawiajmy
o zwiększeniu Twojego zysku.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.