Primesoft » Kadry

zarządzanie obszarami

Elektroniczna dokumentacja kadrowa E-kadry

Narzędzia w systemie V-Desk w oparciu o rozwiązania klasy Enterprise dla systemu BPM (Business Process Management) oraz DMS (Document Management System) pozwalają na efektywne zarządzanie procesami, które składają się na szeroki obszar jakim jest elektroniczna dokumentacja kadrowa w firmie. Nasze rozwiązania cieszą się szczególnym uznaniem działów: kadr, HR oraz rekrutacji. Narzędzie które wspomaga e-kadry i proces zarządzania to dojrzałe i kompleksowe rozwiązanie, które usprawni elektroniczną dokumentację kadrową w firmie. Poprawi w znacznym stopniu funkcjonowanie pozostałych procesów w danych obszarach przedsiębiorstwa.

e-kadry
 • logo soltex holding
 • logo cuk
 • logo vistula
 • logo torpol
 • logo porta
 • logo międzynarodowe targi poznańskie
 • logo baxter
 • logo burda media
 • logo credit agricole efl
 • logo sodexo
 • logo de detrich
 • logo forte
 • logo hama
 • logo herbapol
 • logo iglotex
 • logo alstom
 • logo axa
 • logo indykpol

E-kadry i elektroniczny obiegu dokumentów kadrowych

Zarówno cyfryzacja dokumentów, tworzenie elektronicznego repozytorium dokumentów, jak i zarządzanie obiegiem dokumentów w V-Desk, pozwala na sprawne prowadzenie w obszarze kadr ważnych w każdym przedsiębiorstwie procesów:

 • Zarządzanie procesem rekrutacji oraz zatrudnienia pracownika
 • Zarządzanie dokumentami kadrowymi pracownika
 • Prowadzenie e-teczki pracownika
 • Przygotowanie umów pracowniczych oraz wydanie narzędzi pracy
 • Zarządzanie zakresem obowiązków i kartami opisu stanowiska pracy
 • Zarządzanie ewidencją czasu pracy oraz oceną pracowników

Zrealizowane przez nas wdrożenia systemu V-Desk dobrze pokazują, że dokumenty kadrowe pracownika oraz przechowywanie pozostałych dokumentów w jednym elektronicznym archiwum programu V-Desk, dzięki cyfryzacji pozwala na bardzo sprawne zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów w ramach procesów kadrowych.

Narzędzia programu

Dzięki implementacji programu V-Desk w obszarze e-kadr wielu naszych klientów wskazuje, że przechowywanie dokumentów kadrowych w formie cyfrowej staje się łatwiejsze. Wraz z elastycznym i kompleksowym zarządzaniem procesami kadrowymi w ramach jednego narzędzia pozwala na efektywne zarządzanie całością dokumentów kadrowych pracownika, takich jak na przykład: e-teczka pracownicza, karty ocen pracowników, dokumenty personalne, wnioski premiowe. Wraz z rosnącymi wymaganiami przed jakimi stają pracodawcy na rynku pracy rosną również oczekiwania naszych klientów wobec możliwości realizacji procesów w systemie V-Desk. Dlatego w ramach rozwoju systemu udostępniamy również naszym klientom komplet narzędzi do sprawnego zarządzania dokumentacją związaną z zatrudnieniem pracownika.

elektroniczny-obieg-dokumentacji-kadrowej

E-Teczka pracownicza

W wielu przedsiębiorstwach przechowywanie dokumentów kadrowych jak i zarządzanie dokumentacją teczki pracownika jest procesem wymagającym szczególnej uwagi i kontroli. W związku z tym w systemie V-Desk zbudowaliśmy dedykowany moduł do zarządzania elektroniczną teczką pracownika składający się z czterech obszarów:

 • dokumenty przed zatrudnieniem – badania wstępne, świadectwo pracy, dok. potwierdzające kwalifikacje;
 • dokumentacja w trakcie zatrudnienia – kwestionariusze, BHP, kolejne badania lekarskie, umowa o pracę, PPOŻ, RODO, zmiany danych osobowych;
 • zwolnienie pracownika, rozwiązanie umowy i świadectwo pracy;
 • korespondencja dot. pracownika, nagany, kary, korespondencja z komornikiem.

Funkcjonalności programu E-Kadry V-Desk

Program V-Desk pozwala także na przygotowanie automatycznych alertów przekazywanych np. na skrzynkę mailową. Dotyczą one terminów ważnych dla uprawnień pracowników (koniec badań okresowych, koniec ważności szkoleń BHP, umowy o pracę, alerty dotyczące końca urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego).

Dla sprawnego procesowania dokumentów przygotowujemy nasze rozwiązania w taki sposób, aby możliwa była ich integracja z innymi systemami ERP lub programami kadrowymi funkcjonującymi w przedsiębiorstwie.

Aby zapewnić naszym klientom rozwiązania elastyczne, kompleksowe i dojrzałe, potwierdzamy, że moduł e-teczki pracowniczej w systemie V-Desk posiada zgodność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Poznaj możliwość programu E-Kadry V-Desk. Elektroniczna dokumentacja kadrowa pozwoli efektywnie pracować Twojemu działowi HR.

Porozmawiajmy
o elektronicznym obiegu dokumentów kadrowych w Twojej firmie.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Wypełnij formularz lub wyślij e-mail na biuro@primesoft.pl.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.