zarządzanie obszarami

Kadry

Narzędzia w systemie V-Desk w oparciu o rozwiązania klasy Enterprise dla systemu BPM (Business Process Management) oraz DMS (Document Management System) pozwalają na efektywne zarządzanie w szeregu procesów, które składają się na szerokie spektrum mechanizmu jakim jest elektroniczna dokumentacja kadrowa w firmie. Nasze rozwiązania cieszą się szczególnym uznaniem działów: kadr, HR oraz rekrutacji. Narzędzie które wspomaga e-kadry i proces zarządzania to dojrzałe i kompleksowe rozwiązanie, które usprawni elektroniczną dokumentację kadrową w firmie i poprawi w znacznym stopniu funkcjonowanie pozostałych procesów w danych obszarach przedsiębiorstwa.

Procesy

Zarówno cyfryzacja dokumentów, tworzenie elektronicznego repozytorium dokumentów, jak i zarządzanie obiegiem dokumentów w V-Desk, pozwala na sprawne prowadzenie w obszarze kadr ważnych w każdym przedsiębiorstwie procesów:

  • Zarządzanie procesem rekrutacji oraz zatrudnienia pracownika
  • Zarządzanie dokumentami kadrowymi pracownika
  • Prowadzenie e-teczki pracownika
  • Przygotowanie umów pracowniczych oraz wydanie narzędzi pracy
  • Zarządzanie zakresem obowiązków i kartami opisu stanowiska pracy
  • Zarządzanie ewidencją czasu pracy oraz oceną pracowników

Zrealizowane przez nas wdrożenia systemu V-Desk dobrze pokazują, że dokumenty kadrowe pracownika oraz przechowywanie pozostałych dokumentów w jednym elektronicznym archiwum systemu V-Desk, dzięki cyfryzacji pozwala na bardzo sprawne zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów w ramach procesów kadrowych.

Narzędzia

Dzięki implementacji V-Desk w obszarze kadr wielu naszych klientów wskazuje, że przechowywanie dokumentów kadrowych w formie cyfrowej wraz z elastycznym i kompleksowym zarządzaniem procesami kadrowymi w ramach jednego narzędzia pozwala na efektywne zarządzanie całością dokumentów kadrowych pracownika, takich jak na przykład: teczka pracownicza, karty ocen pracowników, dokumenty personalne, wnioski premiowe. Wraz z rosnącymi wymaganiami przed jakimi stają pracodawcy na rynku pracy rosną również oczekiwania naszych klientów wobec możliwości realizacji procesów w systemie V-Desk. Dlatego w ramach rozwoju systemu udostępniamy również naszym klientom komplet narzędzi do sprawnego zarządzania dokumentacją związaną z zatrudnieniem pracownika.

Teczka pracownicza

W wielu przedsiębiorstwach przechowywanie dokumentów kadrowych jak i zarządzanie dokumentacją teczki pracownika jest procesem wymagającym szczególnej uwagi i kontroli. W związku z tym w systemie V-Desk zbudowaliśmy dedykowany moduł do zarządzania elektroniczną teczką pracownika składający się z czterech obszarów:

  • dokumenty przed zatrudnieniem – badania wstępne, świadectwo pracy, dok. potwierdzające kwalifikacje
  • dokumentacja w trakcie zatrudnienia – kwestionariusze, BHP, kolejne badania lekarskie, umowa o pracę, PPOŻ, RODO, zmiany danych osobowych
  • zwolnienie pracownika, rozwiązanie umowy i świadectwo pracy
  • korespondencja dot. pracownika, nagany, kary, korespondencja z komornikiem

Funkcjonalności

System V-Desk pozwala także na przygotowanie automatycznych alertów przekazywanych np. na skrzynkę mailową dotyczących terminów ważnych dla uprawnień pracowników (na przykład: koniec badań okresowych, koniec ważności szkoleń BHP, koniec umowy o pracę, alerty dotyczące końca urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego).

Dla sprawnego procesowania dokumentów przygotowujemy nasze rozwiązania w taki sposób, aby możliwa była ich integracja z innymi systemami ERP lub programami kadrowymi funkcjonującymi w przedsiębiorstwie.

Aby zapewnić naszym klientom rozwiązania elastyczne, kompleksowe i dojrzałe, potwierdzamy, że moduł e-teczki pracowniczej w systemie V-Desk posiada zgodność z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Porozmawiajmy
o efektywnym zarządzaniu Twoją firmą.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.