Elektroniczny obieg dokumentów – główne korzyści: pracownik / zarząd

Elektroniczny obieg dokumentów – korzyści dla pracownika

Do niedawna zarządzanie stosem papierowych dokumentów spędzało sen z powiek księgowym, czy pracownikom administracji biurowej. Rozwój cyfryzacji i dostępnych na rynku narzędzi informatycznych klasy workflow służących do digitalizacji procesów biznesowych wyszedł naprzeciw potrzebom tej sfery biznesu.

Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów powoduje uporządkowanie funkcjonujących w firmie procesów biznesowych, a tym samym podnosi satysfakcję pracy. Odszukiwanie dokumentów staje się prostą i szybką czynnością, a wymiana informacji pomiędzy pracownikami odbywa się płynnie. System pozwala śledzić wszystkie ruchy (dodawanie, przeglądanie, przesyłanie, edycję dokumentów) dzięki czemu możemy równomiernie rozdzielać pracę pomiędzy pracownikami, jak również przypisywać odpowiedzialność za poszczególne dokumenty.

Cyfryzacja firmykorzyści biznesowe dla kadry zarządzającej

Wdrożenie systemu zarządzania procesami to nie tylko podniesienie komfortu pracy pracowników, ale przede wszystkim korzyści ekonomiczne.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Primesoft codzienne kserowanie dokumentów kosztuje firmę nawet kilkanaście tysięcy miesięcznie, nie wliczając w to kosztów przechowywania, czy niszczenia dokumentów.

Jednym z najistotniejszych elementów, jaki ulega zmianie po wdrożeniu systemu zarządzania procesami i elektronicznego obiegu dokumentów jest czas wyszukiwania dokumentów.

Badania dowodzą, że przy założeniu, że miesięcznie procesowanych jest 10 000 dokumentów, czas ich wyszukiwania w formie papierowej zajmuje więcej niż 250 godzin miesięcznie.

Wszystkie dokumenty spływające do firmy procesowane są w formie elektronicznej. Przedsiębiorstwo zyskuje pełną kontrolę nad przepływem dokumentów w przedsiębiorstwie, nad odpowiedzialnością za poszczególne dokumenty oraz nad wydajnością pracowników.

Komentarz eksperta Primesoft

„System elektronicznego obiegu dokumentów klasy workflow to rozwiązanie w sposób znaczący usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstwa.”

– Komentuje Pan Bartosz Świerkowski reprezentujący firmę Primesoft Polska. Ekspert w dziedzinie platform klasy DMS | Workflow | OCR.

Według ostatnich badań, coraz większy odsetek polskich przedsiębiorców zdecydowało się go wdrożyć i realizować procesy biznesowe w sposób uporządkowany.

Pozostawanie przy tradycyjnych rozwiązaniach jest dziś ograniczeniem, i to kosztownym.

Pamiętajmy, że sprawniej działające przedsiębiorstwo jest bardziej konkurencyjne”.