Funkcjonalności

Skalowalność

Skalowalność biznesu to dopasowanie się do tempa rozwoju biznesu również dzięki elastycznym narzędziom stosowanym w firmie. Skalowalność systemu V-Desk
sprawia, że można go łatwo rozbudować dla potrzeb całej organizacji. Platforma jest idealnie dopasowana do przepływu pracy w każdej firmie i rośnie wraz z
wymaganiami naszych Klientów.

Skalowalność aplikacji, czyli zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę
zwiększania liczby elementów składowych – to cecha charakteryzująca system V-Desk. Skalowalność systemu informatycznego to możliwość łatwego rozszerzania funkcjonalności wraz z tym, jak firma osiąga poszczególne etapy rozwoju.

Skalowalność systemu V-Desk

System V-Desk jest aplikacją webową, która dzięki zbudowaniu systemu w oparciu
o platformę technologii internetowych charakteryzuje się znaczną elastycznością
i skalowalnością.

Możliwa jest jego implementacja zarówno w przedsiębiorstwach skupionych, jak i wielooddziałowych, rozproszonych, czy opierających swoją działalność o sieć mobilnych współpracowników potrzebujących zdalnego dostępu do danych.

Potwierdzeniem elastyczności systemu w zakresie skalowalności oraz oczekiwanej wydajności jest fakt jego instalacji i jego efektywnego wykorzystania zarówno w mniejszych organizacjach (30-50 użytkowników, instalacje jednoserwerowe), jak i instytucjach bardzo dużych i terytorialnie rozległych (ponad 5 000 użytkowników).

Większość wdrożeń oparta jest o serwer Apache. Serwer aplikacji nie przechowuje danych tymczasowych (np. cache bazy danych), stąd można łatwo skalować wydajność systemu, stosując rozwiązania typu NLB (Network LoadBalancing) w przypadku dużych obciążeń lub rozproszonej terytorialnie firmy.

Porozmawiajmy
o zwiększeniu wydajności w Twojej firmie.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.