Funkcjonalności

Integracja

System V-Desk wielokrotnie integrowany był z różnymi systemami eksploatowanymi przez Klientów.

Zakres funkcjonalny integracji systemu elektronicznego obiegu dokumentów obejmuje różne obszary funkcjonalne. Niezależnie od eksploatowanego systemu i technologii, w której realizowane są interfejsy wymiany, biznesowe scenariusze integracji mogą być różne. Zależne są od charakterystyki klienta, jego organizacji, podziału kompetencji między komórkami biznesowymi i wielu innych czynników.

Nie można wskazać jednego prawidłowego sposobu integracji pomiędzy systemem finansowo-księgowym, a systemem workflow. Możliwość integracji leży w przeważającej mierze nie w warstwie technologicznej, lecz w prawidłowym ustawieniu procesu na poziomie biznesowym.

Integracja z ERP:

 • baza kontrahentów
 • słowniki
 • zamówienia
 • inne

Obustronna integracja workflow z systemami klasy ERP, finansowo-księgowymi, kontrolingowymi, kadrowymi, magazynowymi to pełna optymalizacja procesów.

ccc

Integracja systemów opartych na różnych silnikach :

 • My SQL
 • Sybase
 • Oracle
 • DB2
 • MySql
 • Access
 • DBase
 • Progress
 • PostgreSQL

Integracja za pomocą różnych technologii:

 • wymiana plików
 • synchronizacja na poziomie baz danych
 • dedykowane API
 • Web Serwisy
 • architektura SOA

Porozmawiajmy
o cyfryzacji Twojej firmy.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.