Atut Rental Sp. z o.o.

ATUT RENTAL Sp. z o.o.
ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa
www.atutrental.com.pl

 Warszawa, 31.03.2015r.

ATUT RENTAL Sp. z o.o. jest pionierską, nowoczesną wypożyczalnią sprzętu budowlanego. Firma od niemal 25 lat kompleksowo obsługuje klientów w zakresie wynajmu, sprzedaży oraz serwisu sprzętu budowlanego. Obecnie posiadamy 15 oddziałów w największych miastach Polski. Wieloletnia obecność na rynku, ciągłe dostosowywanie oferty do wymagań klientów oraz systematyczne inwestycje pozwoliły zachować nam pozycję jednej z największych i najlepszych przedsiębiorstw dostarczających sprzęt budowlany w Polsce.

Założeniem spółki ATUT RENTAL Sp. z o.o. jest sprawna i profesjonalna obsługa klienta, jak również dbałość o zachowanie jakości usług. Chcąc sprostać powyższym celom zdecydowaliśmy się wdrożyć rozwiązania oferowane przez firmę PrimeSoft Polska. Głównym celem projektu była centralizacja funkcji biznesowych, ujednolicenie procesów biznesowych oraz sprawna komunikacja i przepływ dokumentów pomiędzy oddziałami. Z systemu korzystają pracownicy wszystkich 15 oddziałów na terenie całej Polski. Wdrożeniem objęte zostały głównie dokumenty zakupowe (między innymi zapotrzebowania, zamówienia, faktury). Zastąpienie papierowej drogi obiegu tych dokumentów systemem workflow znacznie usprawniło zarządzanie nimi oraz skróciło czas ich obsługi. Wdrożenie systemu V-Desk zapewniło właściwy porządek dokumentów w naszej Spółce, dało trwałe obniżenie kosztów ponoszonych przez firmę na rzecz powielania i rozsyłania papierowych wersji dokumentów. Ważną korzyścią dodaną wynikającą z wdrożenia jest też możliwość łatwego i szybkiego dostępu do danych archiwalnych oraz bezpieczeństwo archiwizowanych dokumentów. W systemie posiadamy rozbudowany mechanizm uprawnień umożliwiający dostęp do dokumentów oraz funkcji systemu jedynie upoważnionym użytkownikom.

System V-Desk został zintegrowany z systemem magazynowym (z którego pobierana jest między innymi baza artykułów) oraz z systemem finansowo-księgowym, dzięki czemu automatyzacji uległy procesy związane z zakupami i rozliczeniami.

Usługi oraz produkty firmy PrimeSoft Polska uważamy za profesjonalne i godne polecenia. Praca z systemem oraz świadczona usługa utrzymania znacznie usprawniają nasze działania i przyczyniają się do dynamicznego rozwoju naszej firmy. Stawiane przed wdrożeniem cele zostały przez nas osiągnięte. Procesy objęte systemem V-Desk są w pełni mierzalne i widoczne na każdym etapie dla kadry zarządzającej.

Prace wdrożeniowe przebiegły płynnie, a konsultanci dzielili się wiedzą biznesową pozwalającą usprawnić kluczowe procesy naszej firmy.

 

Z poważaniem

Małgorzata Felicka

Prokurent

Powrót do listy klientów
Klienci Primesoft Polska