Zadbaj o atrakcyjny wizerunek pracodawcy – sprawna rekrutacja online

Rekrutuj zdalnie z workflow – proste niewyobrażalnie

Wyzwania, z jakimi mierzą się dzisiejsi pracodawcy w obszarze rekrutacji to głównie zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników.

Proces rekrutacji od strony „technicznej” to konieczność zarządzania dużą liczbą dokumentów, gromadzenia ich w jednym miejscu, zadbania o przejrzysty i łatwy przepływ informacji o procesach rekrutacji pomiędzy menadżerami.

To także potrzeba budowania bazy kompetencji oraz specjalizacji zgodnie z potrzebami firmy.

Digitalizacja działu kadr i HR to obecnie konieczność, która wymaga wykorzystania odpowiednich platform informatycznych, głównie klasy workflow, BPM, czy system DMS.

Rozwiązania te pozwolą bezpiecznie kompletować i nie dublować dokumentów kandydatów, uzyskać do nich szybki dostęp oraz łatwo je archiwizować. Wielofunkcyjne platformy Business Process Management to rozwiązania obsługujące i automatyzująca cały proces rekrutacji pracownika oraz dające szybką informację na wszystkich etapach rekrutacji:

  • obsługa zgłoszenia zapotrzebowania na dane stanowisko
  • obsługa kontaktu z kandydatem i rozmowy kwalifikacyjnej
  • obsługa etapu zatrudnienia i przeprowadzenia procesu onboardingu.

W trosce o najważniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa, czyli PRACOWNIKA

Przykładem takiego rozwiązania jest dostarczana przez Primesoft Polska platforma V-Desk.

Korzystając z systemu V-Desk zyskujemy jedno narzędzie umożliwiające kompleksowo zadbać o cały procesu rekrutacji” – mówi Justyna Bartoszek, HR Manager w firmie Primesoft Polska, która od wielu lat zajmuje się rekrutacją pracowników, głównie na stanowiska informatyczne.

Narzędzie  realizuje wszystkie etapy rekrutacji, bez ryzyka pominięcia czynności istotnych dla firmy. Cenne dla mnie korzyści to m.in. oszczędność czasu i sprawna komunikacja. System pozwala na bardzo szybki obieg nie tylko dokumentów, ale także informacji o kolejnych krokach w procesach rekrutacji, wszystkie te dane gromadzone są jednym miejscu.

Co istotne, platforma daje też możliwość szybkiego generowania raportów, a to ma nieocenioną wartość dla zadbania o jakość i efektywność procesów rekrutacyjnych. Poza tym korzystanie z systemu wspomagającego skuteczne tworzenie kompetentnych zespołów projektowych ma szczególnie znaczenie w przypadku firm z sektora IT.

System V-Desk, pozwalający na gromadzenie szczegółowej bazy potencjału zatrudnionych pracowników, doskonale na te potrzeby odpowiada.” – dodaje Pani Justyna, która od wielu lat związana jest z obszarem rekrutacji.

Obsługa procesów rekrutacyjnych z poziomu systemu BPM V-Desk:

  • automatyzacja wybranych etapów rekrutacji;
  • centralizacja danych i bezpieczne repozytorium aplikacji kandydatów do pracy;
  • tworzenie rozbudowanego i wiarygodnego dla pracodawcy profilu kandydata;
  • elektroniczne archiwum dokumentacji procesów rekrutacji;
  • szczegółowe repozytorium bazy potencjału zatrudnionych pracowników;
  • proste i intuicyjne wyszukiwanie pozwalające na stworzenie kompetentnych zespołów projektowych;