Po nowemu, czy po staremu – jak odnaleźć się po pandemii?

Czy to powrót do normalności – jak go sobie ułatwić?

Nowa rzeczywistość, z którą obecnie się mierzymy, powoduje, że firmy szukają rozwiązań wspomagających ich funkcjonowanie w świecie wirtualnym. Pandemia zmieniła świat i przez ten okres nauczyliśmy się zupełnie innego funkcjonowania.

Stanęliśmy przed wyzwaniem – jak nauczyć się pracować i funkcjonować wirtualnie? Jak nauczyć się działać „po nowemu”?

Czy przedsiębiorcy w dalszym ciągu nie są przygotowani na przeniesienie działalności operacyjnej do cyfrowej rzeczywistości?

Obecnie wiemy już na pewno, że praca zdalna zagościła na dobre w naszym życiu. Firmy, które będą chciały utrzymać pozycję liderów i być o krok przed konkurencją, będą zmuszone do szukania rozwiązań wspomagających funkcjonowanie online.

Gdzie szukać narzędzi wspomagających pracę w tej nowej rzeczywistości? W jakie narzędzia należy zainwestować, by dostosować swoją firmę do nowego? Jak zarządzać informacją na odległość? W jaki sposób zdalnie zarządzać procesami biznesowymi oraz pozostałymi zasobami firmy, jak procesować dokumenty online i jak je przetwarzać poza biurem?

Potrzebujemy rozwiązań, które zagwarantują ciągłość funkcjonowania firmy i wyeliminują bariery towarzyszące ich działaniu w wirtualnym świecie.

Sprostać wyzwaniom pandemii – dobór odpowiednich narzędzi do pracy zdalnej

Platformy softwarowe klasy BPM, DMS oraz Workflow to główne składowe pracy zdalnej, które pozwolą każdej organizacji na płynne przeniesienie procesów biznesowych z biura na home office. Systemy elektronicznego obiegu dokumentów, systemy zarządzania procesami biznesowymi otworzą nam drzwi do cyfrowej rzeczywistości.

To właśnie rozwiązania typu workflow zagwarantują odpowiednią komunikację, dobrze skoordynowany przepływ pracy, szybki dostęp do informacji oraz zwiększą wydajność i produktywność home office.  

Przed automatyzacją procesów biznesowych, digitalizacją dokumentów i wprowadzaniem nowych, cyfrowych rozwiązań nie uciekniemy. Weryfikując rynek w tym obszarze, można dostrzec, że jest wiele rozwiązań, które wspomogą przedsiębiorców w tym zakresie.

System klasy workflow/DMS/BPM V-Desk firmy Primesoft Polska to kompleksowe rozwiązanie w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, implementacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej archiwizacji. Narzędzie umożliwia:

  • eliminację przetwarzania dokumentów w formie papierowej
  • sprawne procesowanie dokumentów online, bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracowników oraz ich obecności w biurze
  • zdalny dostęp do dokumentów
  • płynne i wydajne home office: sprawne procesowanie faktur, podpisywanie umów, zatwierdzanie pism urzędowych, obieg wniosków urlopowych, generowanie zamówień, obsługa delegacji, czy reklamacji oraz możliwość obsługi nieograniczonej liczby innych procesów biznesowych koniecznych do należytego funkcjonowania firmy.

Czy wrócimy do biur?

Raport przygotowany przez pracuj.pl „Praca w dobie koronawirusa” pokazuje, że 9 na 10 badanych chce pracować, przynajmniej częściowo, zdalnie po zniesieniu ograniczeń związanych z Covid-19. Większość badanych spodziewa się wzrostu znaczenia pracy home office w przyszłości.

Praca zdalna to zalety nie tyle dla pracownika, co również dla całej firmy i pracodawcy: zmniejszenie fizycznej powierzchni biurowej, obniżenie kosztów związanych z obsługą biura (czynsze, rachunki za media, zaplecze socjalne, sprzęt, meble, sprzątanie etc.).

Wszystkie te czynniki znacząco wpływają na koszty firm. Natomiast właściwie dobrane narzędzia do pracy online zdecydowanie ułatwią wejście na drogę cyfrowego rozwoju przedsiębiorstwa po okresie pandemii.

Można założyć, że nieszybko wrócimy do biur na stałe patrząc na korzyści, jakie zyskują pracodawcy i pracownicy wynikające z pracy online.