V-Desk w kolejnej spółce grupy ALPLA

Firma PRT Radomsko zajmuje się produkującą granulatu z tworzywa sztucznego, który wykorzystywany jest do ponownej produkcji opakowań sztucznych.

Należąca do spółki Alpla firma wraz z powiększeniem przedsiębiorstwa zadecydowała o wprowadzeniu automatycznej kontroli i procedur służących uporządkowaniu procesów biznesowych. W związku z tym pod koniec 2017 roku w PRT Radomsko zaimplementowano rozwiązanie V-Desk do elektronicznej obsługi i archiwizacji dokumentów. Wdrożenie objęło swoim zasięgiem obiegi: faktur i zamówień oraz automatyczną obsługę korespondencji wychodzącej, a ponadto rejestry umów, ofert i korespondencji przychodzącej. 

Poświadczenie korzyści, które dało wdrożenie naszego systemu otrzymaliśmy wraz z listem referencyjnym, za który dziękujemy.

Referencje do przeczytania tutaj.

Klienci Primesoft Polska