Cosmo Group

Cosmo Group Sp. z o. o. Sp. k.
ul.Jasielska 10A,, 60-476 Poznań
www.cosmogroup.pl

Poznań, 20 marca 2019 r.

 

Koncern Cosmo Group, działający w branży kosmetycznej, jest aktualnie liderem pod względem ilości punktów sprzedażowych, dodatkowo ostatnie lata przyniosły intensywny rozwój i dywersyfikację w obszarze wprowadzonych marek i produktów. W samym 2019 roku wprowadziliśmy ponad 100 produktów i przekroczyliśmy liczbę 200 stacjonarnych punktów sprzedaży. 

Intensywna i rozbudowana sieć sprzedaży uwarunkowała potrzebę uporządkowanej i zautomatyzowanej pracy z dokumentem. Współpracę nad wprowadzeniem do naszej organizacji takiego rozwiązania podjęliśmy z doświadczonym producentem systemu workflow/DMS, firmą Primesoft Polska. 

Po wstępnym etapie konsultacyjno -analitycznym nastąpiły prace wdrożeniowe i w ich efekcie otrzymaliśmy elektroniczny system o nazwie V- Desk pozwalający rozwiązać dotychczasowe problemy pojawiające się wraz z koniecznością procesowania dużej ilości dokumentów takich jak faktury i umowy.

Praca z dokumentami dzięki wykorzystaniu technologii OCR (Optical Character Recognition) została w pełni zautomatyzowana już na etapie ich rejestracji. Ponadto, system oparty został o infrastrukturę chmurową, Azure Microsoft co znacznie obniżyło koszty implementacyjne całego przedsięwzięcia, a w przyszłości pozwala nam bezpiecznie i bez obaw rozwijać system. 

Potwierdzamy, że wprowadzenie rozwiązania V-Desk w naszej organizacji przyniosło szereg korzyści związanych z automatyzacją procesów biznesowych, znacząco usprawniło przepływ pracy zwiększając tym samym kontrolę nad kolejnością i czasem poświęcanym na wykonywanie zadań związanych z procesowaniem dokumentów. W związku z powyższym chętnie rekomendujemy rozwiązanie i usługi firmy Primesoft Polska innym poszukującym rozwiązania typu workflow firmom.

 

 

Powrót do listy klientów
Klienci Primesoft Polska