Budopol

P.B.U. "BUDPOL-POZNAŃ" Sp. z o.o.
ul.Wiktora Jankowskiego 12, 61-248 Poznań
www.budpol.poznan.pl

Poznań, 30.09.2019 r.

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol-Poznań” sp. z o.o. to firma o ugruntowanej pozycji na rynku budowlanym, posiadająca olbrzymie doświadczenie w wykonawstwie obiektów kubaturowych takich jak szkoły, szpitale, obiekty biurowe a także mieszkalne. 

W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku Spółka zdecydowała się na optymalizację zadań i procesów poprzez wprowadzenie systemu informatycznego wspomagającego elektroniczny obieg dokumentów.  Podejmując wybór odpowiedniego dostawcy takiego oprogramowania braliśmy pod uwagę rekomendowaną przez naszych partnerów biznesowych firmę Primesoft Polska i po wstępnej analizie naszych potrzeb i oczekiwań, podjęliśmy we wrześniu 2018 roku współpracę nad implementacją systemu o nazwie V-Desk. 

Potwierdzamy, że zespół specjalistów z Primesoft Polska zrealizował prace związane
z implementacją systemu workflow i doradzał przy optymalizacji procesów obiegu faktur kosztowych 
oraz korespondencji. V­-Desk zastąpił w Budopol-Poznań tradycyjny sposób obiegu dokumentów, skracając czas ich procesowania, ułatwiając koordynację przepływu, zapewniając nad nimi pełniejszą kontrolę 
oraz możliwość przechowania. 

Powierzone prace zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami zawartymi w umowie, przy zachowaniu należytej staranności i z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych. 
Z uwagi na powyższe rekomendujemy firmę Primesoft Polska i oferowany przez nią system V-Desk 
tym organizacjom, które chcą zyskać sprawną, szybką i transparentną pracę przy obiegu dokumentów.

Powrót do listy klientów
Klienci Primesoft Polska