Agrii

Dalgety Agra Polska Sp. z o. o.
ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań
www.dalgety.com.pl

Poznań, 31 sierpnia 2005 r.

 

Dalgety Agra Polska Sp. z o. o. udziela firmie PrimeSoft Polska Sp. z o. o. referencji w zakresie
wdrożenia elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji dokumentów.

Biorąc pod uwagę kompetencje i zaangażowanie, a przede wszystkim efekty pracy specjalistów firmy PrimeSoft Polska Sp. z o. o. potwierdzamy profesjonalne, rzetelne i terminowe przeprowardzenie wdrożenia systemu workflow w naszej firmie.

Dzięki wdrożeniu systemu V-Desk zostały usprawnione ważne dla firmy procesy związane z obsługą klientów oraz administracją wewnętrzną. Wdrożenie systemu V-Desk znacząco poprawiło komunikację między pracownikami, osiągnięto łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów i informacji. Zwiększono stabilność i sprawność wykonywanych zadań, zmniejszono koszty związane z przekazywaniem i przechowywaniem dokumentów, zredukowano ryzyko operacyjne. O sukcesie wdrożenia świadczy stale rosnąca potrzeba rozbudowy i objęcia elektronicznym obiegiem kolejnych obszarów działalności firmy. Obecnie z systemu V-Desk korzysta 50 użytkowników zarówno w centrali w Poznaniu jak i w pięciu naszych oddziałach regionalnych.

Wyrażamy swoje uznanie dla PrimeSoft Polska Sp. z o. o. Potwierdziły się nasze oczekiwania i osiągnęliśmy cele wyznaczone przy podjęciu prac wdrożeniowych systemu V-Desk. Już pierwszy okres pracy z systemem pozwala zidentyfikować mierzalne efekty ekonomiczne. Szacujemy, że okres zwrotu z inwestycji związanej z wdrożeniem systemu V-Desk w firmie Dalgety Agra Polska Sp. z o. o. nie przekroczy 2 lat.

Dotychczasowa współpraca z firmą Primesoft Polska Sp. z o. o. pozwala rekomendować ją jako sprawdzonego i solidnego partnera.

 

Arkadiusz Łuczak

Prokurent

Powrót do listy klientów
Klienci Primesoft Polska