Optymalizacja procesów

Większość implementacji platformy elektronicznego obiegu dokumentów V-Desk obejmuje obszary zarządzania procesami, archiwizacji i obiegu dokumentów, stając się jednocześnie integratorem z innymi systemami.

Finanse

 • Kilometrówki
 • Zaliczki
 • Faktury
 • Delegacje
 • Noty korygujące

Zakupy

 • Zamówienia
 • Gwarancje
 • Zapytania ofertowe
 • Zapotrzebowania
 • Oferty

Administracja

 • Umowy
 • Pisma sądowe
 • Protokoły
 • Zarządzenia
 • Aneksy

Kadry

 • Wnioski urlopowe
 • Karty ocen
 • Dok. personalne
 • Intranet pracowniczy
 • Wnioski premiowe

Obsługa klienta

 • Wnioski
 • Dok. projektowe
 • Reklamacje
 • Zgłoszenia serwisowe
 • Zlecenia

Logistyka

 • Dokumenty RW
 • Dok. transportowe
 • Potwierdzenia
 • Atesty
 • PZ/WZWychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów w zakresie optymalizacji procesów proponujemy wykonanie analizy. W pracach analitycznych udział biorą doświadczeni wdrożeniowcy, którzy niejednokrotnie przeprowadzali tego typu prace u naszych pozostałych Klientów.

Każdy projekt realizowany przez PrimeSoft Polska Sp. z o.o. poprzedzony jest szczegółową analizą przedwdrożeniową, która określa możliwość wykorzystania zasobów informatycznych we wsparciu procesów biznesowych. Analizie zostają poddane zasoby informacyjne firmy, jej infrastruktura informatyczna oraz zachodzące procesy organizacyjne i strukturalne. Tak dokładne obserwacje umożliwiają późniejszą optymalizację procesów.

W ramach analizy doświadczony wdrożeniowiec dokonuje diagnozy, zapoznaje się z aktualnym stanem oraz sugeruje zmiany procesów wraz z propozycjami usprawnień. Na podstawie analizy opracowane zostają założenia projektu oraz jego zakres, a także doprecyzowaniu podlega harmonogram projektu.

Usługa doradcza jest adresowana do wszystkich przedsiębiorstw, w których niezbędna jest optymalizacja procesów biznesowych, głównie celem eliminacji strat oraz minimalizacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Nasi certyfikowani specjaliści:

Analiza przedofertowa wykonywana jest standardowo przed wdrożeniem systemu workflow i oparta na ogólnych założeniach wynikających z doświadczenia wdrożeniowego firmy PrimeSoft Polska

Hosting
W przypadku tej usługi aplikacja V-Desk alokowana jest na dedykowanym serwerze znajdującym się u dostawcy, natomiast Klient uzyskuje bezpieczny dostęp poprzez sieć Internet. Dostawca zapewnia nie tylko bieżącą opiekę nad samą aplikacją, ale również nad narzędziami wspomagającymi, jak i samym sprzętem. Dostawca w szczególności przejmuje na siebie obowiązki utrzymywania kopii bezpieczeństwa systemu i danych.

Upgrade & Support
PrimeSoft Polska Sp. z o.o. zapewnia swoim Klientom stałe wsparcie oraz opiekę techniczną. Naszym celem jest w szczególności:

Usługa ta jest indywidualnie dopasowywana do Klienta. Klient ma zagwarantowany stały kontakt z konsultantem, pomoc przy rekonfiguracji istniejących procesów lub implementacji nowych procesów, dostarczanie i instalację aktualizacji oprogramowania, sprawdzanie oraz akceptację zmian wprowadzanych przez Klienta we własnym zakresie. Usługa obejmuje serwis i wsparcie techniczne w gwarantowanych czasach, nowe wersje systemu, uaktualnienia do systemu, rozszerzoną dokumentację, jak również platformę deweloperską oraz testową.

Dokładamy wszelkich starań, aby kompleksowo obsługiwać naszych obecnych, jak i przyszłych Klientów. Optymalizacja procesów zachodzących w ich przedsiębiorstwach jest dla nas niezwykle istotna.

Klienci Primesoft Polska