ArtdurDoc - narzędzie do masowego generowania dokumentów

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji systemu do masowego generowania dokumentacji, o nazwie ArthurDoc.

ArthurDoc może być wykorzystany zarówno do realizacji wewnętrznych procesów biznesowych jak i do komunikacji z klientem. Pozwala zarówno na wygenerowanie pojedynczego dokumentu, jak i wsadowe przetwarzanie setek tysięcy dokumentów.
ArthurDoc przyspiesza proces przygotowania dokumentów, automatyzuje proces ich tworzenia oraz zapewnia poprawność ich formy oraz treści.
Dokumenty generowane są na podstawie szablonów tworzonych z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi np. pakietu MS Office. Użytkownik definiując szablon wskazuje pola docelowo wypełniane danymi ze wskazanego źródła.
System posiada wbudowane repozytorium szablonów, które udostępnia mechanizmy wersjonowania oraz zarządzania uprawnieniami. 
Źródłem danych dla szablonów mogą być informacje pochodzące z istniejących systemów bazodanowych, dane w postaci plików tekstowych oraz innych źródeł.

 

Klienci Primesoft Polska