Integracje

Obustronna integracja workflow z systemami klasy ERP, finansowo-księgowymi, kontrolingowymi, kadrowymi, magazynowymi to pełna optymalizacja procesów.
Integracja z systemami zewnętrznymi
Integracja jest kluczowym elementem podczas wdrażania systemów zarządzania procesami i obiegu dokumentów. System V-Desk umożliwia przygotowanie połączeń do aplikacji zewnętrznych, korzystając zarówno z możliwości programowania po stronie klienta, jak i po stronie serwera.

System elektronicznego obiegu dokumentów V-Desk może być integrowany z dowolnym systemem zewnętrznym za pomocą interfejsu. Integracja taka najczęściej polega na pobieraniu danych z zewnętrznych systemów do V-Desk, na przekazywaniu danych z V-Desk do zewnętrznych systemów oraz wyświetlaniu zeskanowanych obrazów dokumentów z poziomu V-Desk lub na udostępnianiu takich obrazów na zewnątrz systemu. Jednym z podstawowych założeń projektowych przyjętych dla naszego systemu DMS była jego autonomia. Podejście takie z jednej strony umożliwia instalację w dowolnym środowisku programowo-sprzętowym Klienta, a z drugiej strony nakłada obowiązek zbudowania takiej architektury, która umożliwi integrację z tymi systemami. Systemy workflow w bardzo niewielkim stopniu mogą działać w oderwaniu od systemów dziedzinowych Klienta; jest to ograniczone do najprostszych procesów, niestanowiących podstaw działania organizacji. Firma PrimeSoft Polska w dotychczasowych wdrożeniach wielokrotnie z powodzeniem integrowała system V-Desk z różnymi systemami eksploatowanymi przez Klientów. 

Integracja odbywała się za pomocą różnych technologii:

 • wymiana plików - CSV, XML (poprzez udziały sieciowe, poprzez FTP, poprzez protokoły http / https)
 • synchronizacji na poziomie baz danych,
 • dedykowanych API,
 • przez Web Serwisy
 • architekturę SOA

Integracja dotyczyła systemów opartych na różnorodnych silnikach bazodanowych:

 • MS SQL,
 • Sybase,
 • Oracle,
 • DB2,
 • MySql,
 • Access,
 • DBase,
 • Progress,
 • PostgreSQL

Zakres funkcjonalny integracji dotyczył różnych obszarów, przy czym obszar finansowo księgowy jest obszarem, w którym mamy bardzo duże doświadczenie. Pragniemy podkreślić, że niezależnie od eksploatowanego systemu i technologii, w której realizowane są interfejsy wymiany, biznesowe scenariusze integracji mogą być różne. Zależne są od charakterystyki Klienta, jego organizacji, podziału kompetencji między komórkami biznesowymi i wielu innych czynników. Nie można a priori wskazać jednego prawidłowego sposobu integracji pomiędzy systemem finansowo-księgowym, a systemem workflow realizującym obieg faktur. Z naszego doświadczenia wynika, że problem integracji leży w przeważającej mierze nie w warstwie technologicznej, lecz w prawidłowym ustawieniu procesu na poziomie biznesowym.

Klienci Primesoft Polska