Elektrometal S.A.

Elektrometal S.A.

ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn

www.elektrometal.com.pl

 

Cieszyn, 05 października 2011 r.

 

 

Elektrometal S.A. zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń, głównie dla górnictwa i gazownictwa z zakresu automatyki, komunikacji, oświetlenia, energetyki, dystrybucji gazu. Firma współpracuje z wieloma firmami zagranicznymi w zakresie sprzedaży, projektowania i produkcji. Kontakty utrzymuje m.in. z firmami z Francji, Szkocji, Australii, Rosji, Ukrainy, Holandii, Turcji i RPA. Współpracuje również z jednostkami naukowo badawczymi i uczelniami.

Elektrometal S.A. rekomenduje firmę Primesoft Polska Sp. z o. o. jako dostawcę rozwiązań informatycznych do zarządzania procesami i dokumentami. Współpraca z Primesoft Polska w tym obszarze rozpoczęła się od realizacji projektu usprawnienia procesów obiegu dokumentów i informacji w firmie, a w efekcie wdrożona została platforma V-Desk. Projekt rozpoczęto od przeprowadzenia dogłębnej analizy potrzeb i wymagań biznesowych, co poskutkowało wdrożeniem procesów wytypowanych jako priorytetowe.

Wdrożenie umożliwiało wyeliminowanie tradycyjnego „papierowego” obiegu dokumentów wymagającego przesyłania oryginałów i kserokopii pomiędzy komórkami i pracownikami i zastąpienie go obiegiem elektronicznym. Znacznie przyspieszyło to czas procesowania dokumentów oraz kontrolę nad nimi. Podczas wdrożenia przygotowano również interfejsy wymiany danych pomiędzy systemem V-Desk a funkcjonującym w Elektrometal S.A. systemem finansowo-księgowym „Rekord”, by maksymalnie zoptymalizować wdrożone obiegi. Łatwe i szybkie przeszukiwanie archiwum dokumentów rejestrowanych w systemie oraz zdalny dostęp do systemu z zachowaniem odpowiednich norm bezpieczeństwa, zrewolucjonizowały zarządzanie dokumentami i obieg informacji w firmie.

Usługi PrimeSoft Polska uważamy za profesjonalne i godne polecenia. Implementacja systemu, świadczone usługi konsultingu, utrzymania i dalszego rozwoju platformy V-Desk znacznie usprawniają naszą pracę i przyczyniają się do dynamicznego wzrostu firmy.

 

Z poważaniem,

Członek Zarządu

Dyrektor Finansowy

Bogusław Kapcia

Powrót do listy klientów
Klienci Primesoft Polska