Czytnik OCR

Jako firma, która podnosi poziom funkcjonowania przedsiębiorstw, zawsze oferujemy swoim Klientom nowoczesne technologie i rozwiązania. Zastosowany w aplikacji czytnik OCR ma zapewnić wysoką jakość pracy oraz przyczynić się do rozwoju organizacji, w której zostanie wykorzystany.

 

Nasza propozycja skierowana jest do firm, które szukają:

  • redukcji kosztów oraz eliminacji błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych

  • znacznego obniżenia czasu wprowadzania danych i eliminacji opóźnień z tym związanych

  • szybkiego dostępu do wszelkich informacji

  • 100% pewności informacji dzięki użyciu automatycznych reguł walidacji

  • gwarancji zachowania danych w formacie kompatybilnym z używaną bazą danych

  • większej efektywności i wydajności pracy

  • oszczędności czasu pracowników

  • przewagi konkurencyjnej

 

Rozpoznawanie treści dokumentów

Funkcjonalność  czytnika OCR znacznie automatyzuje proces rejestracji dokumentów – proces odbywa się przy niewielkim nakładzie sił i kosztów, eliminując żmudne przepisywanie oraz możliwość wprowadzenia błędnych danych.

Zastosowanie czytnika OCR umożliwia automatyczne uzupełnianie wartości indeksów odczytanych z obrazu dokumentu. Funkcjonalność przyspiesza proces wprowadzania danych o dokumencie analizując jego zeskanowany obraz i uzupełniając odczytanymi wartościami pola opisujące ten dokument np. NIP, nr rachunku bankowego, data wystawienia faktury, itp. Rozwiązanie pobiera dane z dokumentu i automatycznie zaczytuje je do systemu sprawdzając poprawność sczytanych danych w trakcie procesu walidacji.

 

Wykorzystanie czytnika OCR jako jednej z funkcjonalności systemu V-Desk ma istotne znaczenie na etapie wprowadzania do systemu ich papierowych wersji bądź rejestracji ze skrzynki mailowej czy z aplikacji mobilnej V-Desk. Narzędzie wykorzystywane jest przede wszystkim dla faktur ale również innych rodzajów dokumentów, np. umów czy zamówień. Po tym etapie informacje z dokumentów wykorzystywane są w postaci edytowalnych indeksów w kolejnych krokach obiegu dokumentów.

 

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wykorzystanie czytnika OCR (Optical Character Recognition) pozwala na przeszukiwanie treści zarejestrowanych w systemie dokumentów. Zastosowanie algorytmów wyszukiwania pełnotekstowego umożliwia szybkie dotarcie do potrzebnej informacji oraz przeglądanie dokumentów według opisujących je atrybutów i słów kluczowych.


Dowiedz się więcej

Klienci Primesoft Polska