Burda International Polska

Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15 ,
02-674 Warszawa
www.burdamedia.pl

Warszawa, 30 czerwca 2020

Burda Media Polska to jedna z największych międzynarodowych spółek mediowo - technologicznych, która
prowadzi swoją działalność w 20 krajach. W Polsce od ponad 25 lat z pasją rozwijamy rynek mediowy, wycho-
dząc naprzeciw ciągle zmieniającym się oczekiwaniom technologicznym i kontentowym odbiorców
w każdym wieku.
 

Jako jedyni posiadamy pełne portfolio tematyczne ponad 40 magazynów i najnowocześniejszych produktów on-linowych. Burda Media Polska jest także wydawcą bestsellerowych książek, kolekcji dziecięcych, magazy- nów Custom Publishing oraz organizatorem prestiżowych eventów.
 

Wraz z dynamicznym rozwojem, w ramach przyjętej strategii biznesowej dążymy do przeprowadzenia działań mających na celu optymalizację procesów wraz z automatyzacją zarządzaniem dokumentami. Jednym z aspektów tego typu realizacji jest wprowadzenie elektronicznego systemu workflow. Zadanie
zostało powierzone doświadczonemu dostawcy systemów BPM firmie Primesoft Polska. W efekcie nawiąza- nej współpracy otrzymaliśmy rozwiązanie V-Desk będące elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów.

System V-Desk w firmie Burda media oraz spółkach zależnych w pierwotnym kształcie został zaimplemento- wany dla modułu obiegu faktur i rozliczania projektów. Docelowo, w trakcie rozbudowy platformy o kolejne konfiguracje, systemem elektronicznego obiegu dokumentów objęte zostały pozostałe kluczowe obszary biznesowe naszej organizacji. Przede wszystkim, zaimplementowano moduł umów cywilno- prawnych. W ostatnim czasie wprowadzono moduł zamówień w powiązaniu z dotychczasowo funkcjonującymi obiega- mi. Jednym z etapów przeprowadzanych prac była integracja pomiędzy systemami Navision oraz V-Desk.
 

Niniejszym potwierdzamy wieloletnią współpracę z firmą Primesoft w zakresie projektu i wdrożenia systemu workflow. Rozwiązanie spełniło nasze oczekiwania przynosząc szereg korzyści w postaci optymalizacji proce- sów biznesowych, usprawniając i automatyzując czynności związane z obiegiem dokumentów, jednocześnie porządkując dostęp do bieżących i archiwalnych danych wraz możliwością generowania kompletu informacji zarządczej.
 

Doceniamy zaangażowanie i profesjonalizm zespołu na wszystkich etapach współpracy począwszy od analizy potrzeb naszej organizacji poprzez budowę i implementację dedykowanego systemu spełniającego założone wymagania, a także otrzymane wsparcie powdrożeniowe. W świetle powyższego możemy rekomendować rozwiązanie V-Desk, a także usługi firmy Primesoft jako dostawcy rozwiązań biznesowych w zakresie elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji dokumentów.

Powrót do listy klientów
Klienci Primesoft Polska