Funkcjonalności

Podpis elektroniczny

Funkcjonalność umożliwia składanie podpisu elektronicznego na dokumentach elektronicznych zarejestrowanych w systemie V-Desk.

Każdy dokument w systemie może posiadać kilka podpisów, co związane jest z wielopoziomową akceptacją dokumentów.

Zintegrowany podpis elektroniczny to autoryzacja i akceptacja dokumentów bez obiegu papierowego.

Zastosowanie podpisywania dokumentów elektronicznie to nie tylko podniesienie poziomu autoryzacji w firmie, ale również możliwość wysyłania istotnych dokumentów drogą elektroniczną bez konieczności drukowania i ręcznego podpisywania dokumentów.

podpis-elektroniczny

Podpisz dokument elektroniczny jednym kliknięciem

Primesoft Sign to bezpieczne uzyskanie podpisu na jakimkolwiek dokumencie drogą elektroniczną o dowolnej porze, z dowolnego urządzenia i z każdego miejsca.

Podpisywanie umów, składanie sprawozdań i oświadczeń,  zatwierdzanie ofert, czy delegacji – dzięki wbudowanej w systemie aplikacji Primesoft Sign możliwe jest elektroniczne podpisanie praktycznie każdego dokumentu niezależne od jego formatu, czy dostawcy podpisu. Platforma obsługuje zarówno kwalifikowany, jak i niekwalifikowany podpis elektroniczny z możliwością zastosowania formatów pades oraz xades. 

Możliwość składania podpisów elektronicznych to ułatwienie dla pracowników oraz dla osób decyzyjnych w firmie. W ramach funkcjonalności Primesoft Sign jednym kliknięciem można zaparafować dziesiątki stron umów oraz wszystkie inne dokumenty elektroniczne.

Porozmawiajmy
o optymalizacji Twoich procesów.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.