Strona główna » Funkcjonalności systemu V-Desk » Konfiguracja i modelowanie

funkcjonalności

Konfiguracja i modelowanie procesów

Proste i intuicyjne narzędzie do samodzielnego modelowania poszczególnych kroków w procesie biznesowym. Każdy proces zostaje dostosowany do konkretnych wymogów biznesowych odbiorcy, według którego funkcjonuje dana firma.

V-Desk wyposażony jest w kreator procesów biznesowych i jest kompatybilny z narzędziami BPMN. Wbudowane narzędzie nie jest dodatkowo licencjonowane, a praca z nim nie wymaga wiedzy informatycznej. Każdorazowo, podczas realizacji projektu implementacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów V-Desk użytkownicy oraz administratorzy odbywają szkolenie z zakresu obsługi kreatora.

V-Desk to wydajne cyfrowe procesy pracy dla wszystkich
działów i obsługa wielu zadań.

  • Tworzenie obiegów w zależności od zapotrzebowania i sterowanie procesami
  • Ustawianie uprawnień na danym procesie
  • Elastyczne dostosowanie do nieoczekiwanych wydarzeń
  • Możliwość określenia ról biznesowych, pól i przycisków formularzy
  • Możliwość korzystania z predefiniowanych typów pól
  • Przyjazny interfejs, prostota i intuicyjność, które umożliwiają tworzenie modeli procesów każdemu użytkownikowi

Najbardziej zautomatyzowany przepływ pracy.

Docelowo, naszym założeniem jest, by w przyszłości użytkownicy samodzielnie tworzyli kolejne procesy funkcjonujące w danej organizacji. Każdy proces może składać się z dowolnej liczby etapów, a formularze zadań użytkownika są w pełni konfigurowalne.

Porozmawiajmy o automatyzacji Twojego biznesu.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.