Strona główna » Funkcjonalności systemu V-Desk » Generowanie dokumentów

Funkcjonalności

Generowanie dokumentów

Jedną z funkcjonalności systemu obiegu dokumentów w firmie jest możliwość szybkiego i łatwego masowego generowania dokumentów. System zarządzania dokumentami oraz generator raportów w jednym obsługuje zarówno wewnętrzne procesy biznesowe, jak i masową komunikację z klientem. Pozwala na wygenerowanie pojedynczego dokumentu, jak i wsadowe przetwarzanie setek tysięcy dokumentów, z którymi mamy do czynienia w takich przypadkach jak pełny obieg dokumentów magazynowych w firmie.

Funkcjonalność przyspiesza proces przygotowania dokumentów, automatyzuje proces ich tworzenia oraz zapewnia poprawność ich formy oraz treści.

Proces generowania dokumentów

Oprogramowanie do zarządzania dokumentami pozwala, by dokumenty generowane były na podstawie szablonów, które tworzone są przez użytkowników w ogólnie dostępnych edytorach. System posiada wbudowane repozytorium szablonów, które udostępnia mechanizmy wersjonowania oraz pozwala na zaawansowane zarządzanie w zakresie uprawnień. Źródłem danych dla szablonów mogą być informacje pochodzące z istniejących systemów bazodanowych, dane w postaci plików tekstowych oraz innych źródeł.

Jest to bezpieczne i skalowalne rozwiązanie oparte na chmurze Microsoft Azure. Narzędzie może być łatwo wdrożone i stosowane w dowolnej organizacji. Obieg dokumentów w jednostkach administracji publicznej to wysoka jakość generowanych elektronicznie plików, standaryzacja ich wyglądu a także ujednolicenie szaty graficznej. Przykładowo, elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie gminy to znaczne zmniejszenie liczby pomyłek, a jednoczenie – skrócenie czasu przygotowania dokumentów. Użytkownicy posiadają kontrolę nad uprawnieniami do modyfikacji, co zapewnia aktualność ostatnich wersji generowanych dokumentów oraz możliwość generowania raportów.

Mechanizm umożliwia pracę w dwóch trybach:

1

Tryb ręczny

Bezpośrednia praca z systemem poprzez interfejs www. Użytkownik samodzielnie tworzy szablony i dane wejściowe, generuje dokumenty w formie elektronicznej i pobiera je.

2

Tryb automatyczny

Praca z systemem za pomocą API, które umożliwia generowanie dokumentów z systemu dziedzinowego. W tym trybie udział użytkownika sprowadza się do utworzenia szablonów.
Użytkownik posiada możliwość elastycznego zarządzania treścią szablonów dokumentów, zwiększeniu ulega spójność danych.

Porozmawiajmy
o zwiększeniu Twojego zysku.

Zapraszamy na darmowe konsultacje.

Utrzymuj swoją trwałą przewagę konkurencyjną dzięki transformacji cyfrowej.

Nasi specjaliści przedstawią oczekiwane korzyści z działania.