Funkcjonalności systemu
V-Desk

OCR BY Primesoft

Program OCR oznacza Optical Character Recognition, czyli aplikację do skanowania tekstu, która zapewnia wysoką jakość pracy oraz przyczynia się do rozwoju organizacji, w której zostanie wykorzystana.

Oferowana przez nas aplikacja OCR pozwala uniknąć ręcznego przepisywania dokumentów. Wystarczy zeskanować dokument
i przetworzyć go, wykorzystując do tego oprogramowanie OCR,
które przypisuje treści dokumentów do odpowiednio
predefiniowanych metryk w systemie. To główna zaleta
oferowanego przez nas programu do rozpoznawania tekstu –
OCR by Primesoft, który pozwala uwolnić pracowników od żmudnej i odtwórczej pracy, dając czas na realizowanie
głównych zadań.

Czytaj więcej

Mobilność

Aplikacja mobilna dla biznesu V-Desk Mobile działająca na systemach Android oraz iOS umożliwia pracę z dokumentami z dowolnego miejsca. Aplikacja mobilna dla firmy jest efektywnie wykorzystywana do organizacji i automatyzacji
wielu zadań biznesowych. W zależności od przysługujących użytkownikowi uprawnień pozwala wykonać zdalnie zadania związane z dokumentem w ramach danego procesu.

Zdalny dostęp do dokumentów nie tylko skraca czas ich procesowania, ale także znacząco optymalizuje pracę pracowników. System mobilny V-Desk daje możliwość akceptacji faktur, czy wniosków urlopowych bez konieczności otwierania komputera. Użytkownicy otrzymują zdalny dostęp do swojego kalendarza V-Desk z zawsze aktualnymi zadaniami.

Czytaj więcej

Raportowanie i przekazywanie danych do Power BI

Zaawansowane narzędzia analityczne w systemie V-Desk umożliwiają zebranie oraz usystematyzowanie danych, a dalej przekazanie ich do rozwiązania Power BI. Funkcjonalność wykorzystywana jest głównie przez kadrę zarządzającą, analityków, architektów procesów biznesowych. Umożliwia łatwe i wygodne tworzenie analiz i raportów z wszystkich danych przechowywanych w systemie V-Desk, a także danych pobranych z systemów dziedzinowych zintegrowanych z platformą V-Desk.

Możliwe jest definiowanie dowolnych zestawień według indywidualnie dobranych kryteriów, porównanie danych aktualnych z zapamiętanymi wartościami z okresów poprzednich, eksportowanie raportów do większości formatów (pdf, exel, csv, xml). Sumowanie, definiowanie określonych przedziałów czasowych oraz wiele innych funkcjonalności umożliwia analizę danych na wielu płaszczyznach, a elastyczność funkcjonalności umożliwia samodzielne dostosowywanie do zmieniających się potrzeb użytkowników także po zakończonym okresie wdrożenia.

Dzięki dodatkowej funkcji V-Room, istnieje możliwość edycji dokumentów online, wraz z wirtualną pracą nad dokumentami.

Czytaj więcej

Podpis elektroniczny

Podpisywanie umów, składanie sprawozdań i oświadczeń,
zatwierdzanie ofert, czy delegacji – dzięki wbudowanej w
systemie aplikacji Primesoft Sign możliwe jest
elektroniczne podpisanie praktycznie każdego dokumentu
niezależne od jego formatu, czy dostawcy podpisu. Platforma, również z opcją V-Room, obsługuje zarówno kwalifikowany, jak i
niekwalifikowany podpis elektroniczny z możliwością
zastosowania formatów pades oraz xades.

Zastosowanie tej funkcjonalności to nie tylko podniesienie
poziomu autoryzacji w firmie, ale również możliwość
wysyłania istotnych dokumentów drogą elektroniczną bez
konieczności drukowania i ręcznego podpisywania
dokumentów.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo

Ze względu na kluczową role systemu V-Desk w organizacji, jak
również archiwizowanych w nim danych, szczególną uwagę i
dbałość przykładamy do zapewniania bezpieczeństwa
systemu, tym bardziej, że został on wdrożony w instytucjach
finansowych i bankowych, gdzie kryteria zapewnienia
bezpieczeństwa danych są na bardzo wysokim poziomie.

Wśród podstawowych gwarantów bezpieczeństwa wyróżnić
należy:

  • sprawdzony w bankowości internetowej protokół SSL
  • szyfrowanie haseł
  • jednorazowe klucze sesji
  • logi każdej wizyty
  • rejestracja każdego pobrania dokumentu
  • rozbudowany mechanizm uprawnień
  • integracja z AD

Wprowadzony przez nas system zarządzania bezpieczeństwem informacji przeszedł certyfikację na zgodność z normami ISO 27001

Czytaj więcej

Generowanie dokumentów

Funkcjonalność umożliwia szybkie i łatwe masowe
generowanie dokumentów. System V-Desk obsługuje
zarówno wewnętrzne procesy biznesowe, jak i masową
komunikację z klientem. Pozwala na wygenerowanie
pojedynczego dokumentu, jak i wsadowe przetwarzanie
setek tysięcy dokumentów. Funkcjonalność przyspiesza
proces przygotowania dokumentów, automatyzuje proces
ich tworzenia oraz zapewnia poprawność ich formy oraz
treści.

Dokumenty generowane są na podstawie szablonów, które
tworzone są przez użytkowników w ogólnie dostępnych edytorach.
System posiada wbudowane repozytorium szablonów, które udostępnia mechanizmy wersjonowania oraz pozwala na zaawansowane zarządzanie w zakresie uprawnień. Źródłem danych dla szablonów
mogą być informacje pochodzące z istniejących systemów bazodanowych, dane w postaci plików tekstowych oraz innych źródeł.

Czytaj więcej

Konfiguracja i modelowanie

Funkcjonalność, dzięki której użytkownicy mają możliwość samodzielnego projektowania i uruchamiania nowych
procesów biznesowych. System V-Desk pozwala na intuicyjne definiowanie procesów workflow z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanej struktury przedsiębiorstwa oraz ich bieżące dostosowywanie do zmieniających się potrzeb.

Wizualizacja przebiegu procesu umożliwia weryfikację, na którym etapie procesu aktualnie znajduje się zadanie (statusy zadań oraz dokumentów) i jaka ścieżka jest jeszcze przed nim. Funkcjonalność pozwala w szybki sposób, bez posiadania
wiedzy programistycznej, zbudować kompletny proces
biznesowy począwszy od logiki procesu, poprzez określenie ról biznesowych, pól opisujących formularze, na uruchomieniu procesu kończąc.

Czytaj więcej

Wielojęzyczność

Dostarczamy nasze rozwiązania do międzynarodowych korporacji i firm na całym świecie, dlatego V-Desk i inne nasze produkty są dostępu w wielu językach obcych. Wielojęzyczność naszych rozwiązań, w tym V-Room service, pozwala na komunikację z klientami zagranicznymi niezależnie od miejsca i języka, którym posługuje się użytkownik platformy.

Obecnie interfejs systemu V-Desk funkcjonuje w językach: angielskim, ukraińskim, rosyjskim, oraz niemieckim. V-Desk daje możliwość dostosowania interfejsu do różnych
języków obcych w ramach konkretnych projektów wdrożeniowych.

Czytaj więcej

Skalowalność

System V-Desk jest aplikacją webową, która dzięki zbudowaniu
systemu w oparciu o platformę technologii internetowych
charakteryzuje się znaczną elastycznością i skalowalnością.
Możliwa jest jego implementacja zarówno w
przedsiębiorstwach skupionych, jak i wielooddziałowych,
rozproszonych czy opierających swoją działalność o sieć
mobilnych współpracowników potrzebujących zdalnego
dostępu do danych.

Potwierdzeniem elastyczności systemu w zakresie
skalowalności oraz oczekiwanej wydajności jest fakt jego
instalacji i efektywnego wykorzystania zarówno w mniejszych organizacjach (30-50 użytkowników, instalacje
jednoserwerowe), jak i instytucjach bardzo dużych i
terytorialnie rozległych (ponad 5000 użytkowników).

Czytaj więcej

Integracja

Integracja jest kluczowym elementem podczas wdrażania systemów zarządzania procesami i obiegu dokumentów.

V-Desk może być integrowany z dowolnym systemem zewnętrznym za pomocą interfejsu. Integracja najczęściej polega na pobieraniu danych z zewnętrznych systemów do V-Desk, na przekazywaniu danych z V-Desk do zewnętrznych systemów oraz wyświetlaniu zeskanowanych obrazów dokumentów z poziomu V-Desk lub na
udostępnianiu takich obrazów na zewnątrz systemu.

Jednym z podstawowych założeń projektowych przyjętych dla systemu V-Desk była jego autonomia. Systemy workflow w bardzo niewielkim stopniu mogą działać w oderwaniu od systemów dziedzinowych Klienta; jest to ograniczone do najprostszych procesów, niestanowiących podstaw działania organizacji.

Czytaj więcej