BillBird S.A.

BillBird SA.
ul. Westerplatte 1, 31-033 Kraków
www.billbird.pl

Kraków, 2 lutego 2011 r.

 

BillBird SA. jest liderem na rynku polskim w zakresie innowacyjnych sposobów regulowania
należności. Sprawne zarządzanie naszym przedsiębiorstwem w warunkach szybkiego wzrostu byłoby niemożliwe bez elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wybraliśmy system V-Desk produkcji PrimeSoft Polska z uwagi na duże doświadczenie przedsiębiorstwa oraz szeroką funkcjonalność systemu. Istotnym czynnikiem była również modułowa budowa systemu, która otwiera system na możliwości rozwoju i poszerzania funkcjonalności.

Doceniamy duże zaangażowanie, profesjonalizm i rzetelność pracowników PrimeSoft Polska podczas wdrożenia. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie i korzyści z wdrożenia systemu V-Desk z przekonaniem możemy polecić system oraz usługi PrimeSoft Polska innym Przedsiębiorcom.

 

Z poważaniem,

Wojciech Włodarczyk, Prezes BillBird S.A.

Powrót do listy klientów
Klienci Primesoft Polska