Agrii

Agrii Polska Sp. z o. o.
ul. Obornicka 233,, 60-650 Poznań
www.agrii.pl

Poznań, 10 stycznia 2019 r.

 

Agrii należy do grona liderów w branży produkcji i dystrybucji nowoczesnych nawozów, płodów rolnych, materiału siewnego, pasz oraz środków ochrony roślin. Współpraca z ekspertami i uznanymi instytucjami naukowymi w Polsce pozwala nam posiadać rozbudowaną i atrakcyjną ofertę dla naszych Klientów.

Silna i stabilna pozycja na polskim rynku oraz dynamiczny rozwój spółki uwarunkowały konieczność oparcia zadań administracyjno- biznesowych o najnowsze rozwiązania technologiczne. Świadomość konieczności wprowadzenia takich rozwiązań towarzyszyła nam od początku istnienia na polskim rynku.

W związku z tym w 2005 roku nawiązaliśmy współpracę z firmą Primesoft Polska w zakresie implementacji rozwiązania workflow/DMS, którą kontynuujemy i potwierdzamy niniejszym, że zarówno oferowane usługi jak i poziom profesjonalizmu w pełni spełniają nasze oczekiwania.

Niedawno podjęliśmy decyzję aby ujednolicić i zespolić funkcjonujące w przedsiębiorstwie systemy workflow i ERP w jedną platformę. Przeprowadzone prace przy udziale firmy Primesoft Polska dały nam w rezultacie najnowszą wersję systemu V-Desk w pełnej integracji z systemem Dynamix AX dla procesów uwzględniają- cych obieg takich dokumentów jak: faktury, noty korygujące, weksle i umowy. Ponadto, utworzone zostały rejestry dla wymienionych, a także innych rodzajów dokumentów, np: zgody RODO, dokumentacja GMP oraz faktury sprzedażowe. Dotychczasowa praca z dokumentem została usprawniona poprzez wprowadzenie funkcjonalności OCR w modelu Cloud.

Rozwiązanie zdecydowanie usprawniło przepływ informacji w naszej firmie oraz dostęp do niej decydentom i uprawnionym pracownikom. Obecnie z systemu korzysta 250 użytkowników, dla których wprowadzony mechanizm automatycznego rozpoznawania i przekazywania dokumentów na podstawie ich typu daje zauwa- żalną oszczędność czasu. Natomiast wykorzystanie rozwiązania chmurowego pozwala nam skupić się na podstawowej działalności naszej firmy.

Biorąc pod uwagę dotychczasową wieloletnią współpracę z firmą Primesoft Polska chętnie potwierdzamy niniejszym rzetelność i profesjonalizm zespołu realizującego zamówione prace. Ponadto, rekomendujemy system V-Desk innym organizacjom z uwagi na szereg zauważalnych korzyści jakie wprowadzenie tego rozwiązania dało nam na przestrzeni wielu lat.

 

Radosław Matuszak

Prokurent

 

 

Dalgety Agra Polska Sp. z o. o.
ul. Heleny Szafran 6, 60-693 Poznań
www.dalgety.com.pl

Poznań, 31 sierpnia 2005 r.

 

Dalgety Agra Polska Sp. z o. o. udziela firmie PrimeSoft Polska Sp. z o. o. referencji w zakresie
wdrożenia elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji dokumentów.

Biorąc pod uwagę kompetencje i zaangażowanie, a przede wszystkim efekty pracy specjalistów firmy PrimeSoft Polska Sp. z o. o. potwierdzamy profesjonalne, rzetelne i terminowe przeprowardzenie wdrożenia systemu workflow w naszej firmie.

Dzięki wdrożeniu systemu V-Desk zostały usprawnione ważne dla firmy procesy związane z obsługą klientów oraz administracją wewnętrzną. Wdrożenie systemu V-Desk znacząco poprawiło komunikację między pracownikami, osiągnięto łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów i informacji. Zwiększono stabilność i sprawność wykonywanych zadań, zmniejszono koszty związane z przekazywaniem i przechowywaniem dokumentów, zredukowano ryzyko operacyjne. O sukcesie wdrożenia świadczy stale rosnąca potrzeba rozbudowy i objęcia elektronicznym obiegiem kolejnych obszarów działalności firmy. Obecnie z systemu V-Desk korzysta 50 użytkowników zarówno w centrali w Poznaniu jak i w pięciu naszych oddziałach regionalnych.

Wyrażamy swoje uznanie dla PrimeSoft Polska Sp. z o. o. Potwierdziły się nasze oczekiwania i osiągnęliśmy cele wyznaczone przy podjęciu prac wdrożeniowych systemu V-Desk. Już pierwszy okres pracy z systemem pozwala zidentyfikować mierzalne efekty ekonomiczne. Szacujemy, że okres zwrotu z inwestycji związanej z wdrożeniem systemu V-Desk w firmie Dalgety Agra Polska Sp. z o. o. nie przekroczy 2 lat.

Dotychczasowa współpraca z firmą Primesoft Polska Sp. z o. o. pozwala rekomendować ją jako sprawdzonego i solidnego partnera.

 

Arkadiusz Łuczak

Prokurent

Powrót do listy klientów
Klienci Primesoft Polska