KIA Polska w świecie cyfryzacji

Rozpoczynamy kolejny projekt, jakim jest wyzwanie w zakresie elektronicznej platformy workflow. Cyfryzacja dla KIA Polska to nie pierwszyzna. Spółka, w wielu obszarach pokazuje, że nie boi się nowych rozwiązań i jest otwarta na wdrażanie cyfrowych technologii.

Tym chętniej i z przyjemnością przystępujemy do zadań, aby jak najszybciej wprowadzić projekt w życie. Na pierwszy ogień planujemy analizę obszarów przewidzianych do cyfryzacji.

Jakie osiągniemy rezultaty współpracy? Niebawem podzielimy się efektami.