Kia Polska nie poprzestaje na innowacyjnych technologiach w produkcji

Wspólnie z Primesoft Polska wprowadza cyfryzację do obszarów biznesowych.

Napędzając elektryczną mobilność w przedsiębiorstwie duży nacisk położono na efektywność i standaryzację procesów finansowo- księgowych. Cyfryzację w tym kluczowym obszarze zapewnił system elektronicznego obiegu faktur. Rozwiązanie gwarantuje pełną kontrolę nad obiegiem, sprawną i szybką rejestrację dokumentów, a dzięki zintegrowaniu z systemami dziedzinowymi procesy przebiegają płynnie i bez niepotrzebnych przestojów.

Dziękujemy Kia Polska za współpracę i powierzenie nam zadania polegającego na cyfryzacji ważnych biznesowo miejsc w przedsiębiorstwie.