ECO-Classic – korzyści z wdrożenia

V-Desk przyśpiesza procesy

Prowadząc projekty budowlane, spółka mierzy się z wyzwaniami w kilku obszarach, gdzie istotną rolę odgrywa przepływ informacji i dokumentów. Jedno lub wieloetapowe inwestycje wymagają skoordynowanej pracy zespołów w poszczególnych działach. Celem wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów było objęcie jedną platformą istotnych miejsc ich obiegu.

Dzięki jednemu narzędziu, usprawniono obsługę wielu istotnych procesów. Poprzez implementację systemu V-Desk osiągnięto istotne korzyści, takie jak zwiększenie efektywności dzięki optymalizacji zadań czy kontrolę nad ich terminowością. Zgromadzone w systemie dane stanowią źródło potrzebnej informacji. Natomiast, odpowiednio zdefiniowane mechanizmy zrządzania uprawnieniami dostępowymi są gwarantem ich bezpieczeństwa.

Wraz z systemem V-Desk usprawnione zostały procesy obsługi dokumentów kosztowych w projektach budowlanych, które w powiązaniu z modułem umów pozwalają kontrolować i nadzorować przebieg inwestycji.

Jednym z kolejnych obszarów, w których cyfryzacja przyniosła korzystne zmiany jest obieg korespondencji w firmie, tzw. elektroniczna kancelaria. Jej uruchomienie oznacza większy stopień uporządkowania i sprawniejszy obieg dokumentów w obrębie projektów inwestycyjnych.

Firma dzięki systemowi V-Desk zyskuje oszczędności na papierowych wydrukach, a sprawne  przekazywanie informacji oznacza oszczędność czasu.